Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Typeschema bij wegenwerken geëvalueerd

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TYPESCHEMA BIJ WEGENWERKEN GEËVALUEERD

Werfsignalisatie speelt een belangrijke rol om het verkeer bij wegenwerken vlot te laten doorstromen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelde typeschema’s op: richtlijnen voor de plaatsing van werfborden. In opdracht van AWV evalueerde IMOB één van de typeschema’s. Kan de bestuurder de omleiding gemakkelijk volgen? Is de informatie op de werfborden (bv. snelheidsaanduiding) eenduidig en toepasbaar? De analyse betrof dus de duidelijkheid en interpreteerbaarheid van de signalisatie door de bestuurders (human factors). IMOB werkte tijdens deze studie samen met Goudappel Coffeng en Connect en analyseerde in het bijzonder het typeschema bij werken op een rotonde, waarbij één zijtak van die rotonde is afgesloten.

De onderzoekers bestudeerden door middel van een rijsimulatoronderzoek de signalisatie van het typeschema. De signalisatie heeft betrekking op o.a. de aankondiging van de wegenwerken, snelheidsbeperkingen, voorwegwijzers en wegwijzers. Vijftig proefpersonen namen aan het rijsimulatoronderzoek deel en legden in totaal zeven ritten af. Zij kregen voor de start van iedere rit instructie om één van de vier bestemmingen te volgen (bv. U bent onderweg naar gemeente x). Er werd nagegaan of de bestuurders zich aan de snelheid hielden en ze hun eindbestemming bereikten. Na het onderzoek vulden de proefpersonen een korte vragenlijst in.

IMOB gaf het Agentschap Wegen en Verkeer twaalf concrete aanbevelingen om het type signalisatieschema aan te passen.

Terug naar overzicht >

Meer informatie

Agentschap Wegen en Verkeer
IMOB voerde de studie uit in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.