Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORAL SCHOOLS

De omkadering van doctoraatsstudenten wordt aan de Universiteit Hasselt georganiseerd in drie doctoral schools. Die staan in voor de organisatie van activiteiten ter omkadering van jonge onderzoekers, zoals trainingen en workshops met betrekking tot zowel discipline-specifieke als discipline-overschrijdende vaardigheden, loopbaanontwikkeling, en het versterken van de internationale oriëntatie van doctorandi. Ook andere jonge onderzoekers, zoals postdocs, genieten de nodige omkadering.

De omkadering wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidie voor de organisatie van activiteiten ter omkadering van jonge onderzoekers van de Vlaamse regering. Elk van de doctoral schools stelt minimumvereisten voorop waaraan voldaan moet zijn alvorens de doctoraatsverdediging kan plaatsvinden. Je vindt alle nodige informatie op de website van de doctoral school waartoe jouw faculteit behoort.

Doctoral Schools UHasselt

faculteit Architectuur en Kunst
faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen
faculteit Rechten                                                  school voor Educatieve studies

DS Behavioral Sciences & Humanities
faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen
faculteit Revalidatiewetenschappen
DS Health & Life Sciences
faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen
faculteit Wetenschappen
school voor Mobiliteitswetenschappen
DS Sciences & Technology

De coördinatoren van de doctoral schools zijn dr. Ilse Van Damme (Doctoral School of Behavioral Sciences & Humanities) en dr. Stefanie Kerkhofs (Doctoral School for Health & Life Sciences and Doctoral School of Sciences & Technology). De administratieve verantwoordelijke voor de doctoral schools is Hilde Vanderheyden.