Logo UHasselt

menu

Universiteitsfonds


Actueel

Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

BDO-leerstoel over internationalisatie bij familiebedrijven aan UHasselt    15 apr 2018

BDO-leerstoel over internationalisatie bij familiebedrijven aan UHasselt
15 apr 2018

Op 16 november hield UHasselt een nieuwe leerstoel boven de doopvont – rond het thema governance en internationalisering bij familiebedrijven. BDO deed een schenking aan Universiteitsfonds UHasselt om de leerstoel (onderzoek, seminaries en workshops) te kunnen inrichten.

De leerstoel – Governance of Internationalization in Family Businesses – heeft de ambitie om de komende vier jaar het onderzoek naar het management van internationalisering bij familiebedrijven uit te bouwen.

“Familiebedrijven hebben unieke troeven om een succesvolle internationalisatiestrategie uit te rollen – denk maar aan hun flexibiliteit, snelheid in het nemen van beslissingen en lange-termijnoriëntatie”, zegt UHasselt-professor en BDO-leerstoelhouder Wim Voordeckers. “Maar ze moeten ook enkele belangrijke belemmeringen overwinnen: een grotere weerstand tegen verandering in vergelijking met andere bedrijven, de vrees voor controleverlies als het gaat om hun activiteiten en de beperkte middelen.”

Workshops en seminaries
Het academisch onderzoek rond dit topic staat nog in zijn kinderschoenen – al worden familiebedrijven vandaag sterk aangemoedigd om ook over de grenzen te kijken. Prof. dr. Voordeckers: “In het kader van deze BDO-leerstoel zullen we voortbouwen op onze kennis over en inzichten in familiebedrijven die we het voorbije decennium ontwikkelden en bundelden binnen ons Research Center for Entrepreneurship and Familiy Firms (RCEF).”

De focus op ‘internationalisering’ sluit naadloos aan op de Vlaamse ambitie om nóg meer dan vandaag de vleugels uit te slaan. “De inzichten rond dit thema zullen we op geregelde tijdstippen vertalen in seminaries en workshops. Doel is om familiebedrijven te sensibiliseren over de kansen die internationalisatie kan bieden. Daarnaast willen we hen een kader aanreiken om in deze complexe context hun governance naar een hoger niveau te brengen. Want kiezen voor een (meer) internationaal profiel is een belangrijke strategische keuze die aanzienlijke veranderingen voor het familiebedrijf met zich meebrengt”, aldus professor Voordeckers.

“Kans op succes vergroten”
“Dit initiatief en deze samenwerking veruitwendigen de ziel van BDO België dat deel uitmaakt van een sterk internationaal netwerk en in 160 landen vertegenwoordigd is”, aldus CEO Hans Wilmots. “Het overgrote deel van onze cliënten – ook in het buitenland – zijn immers familiale ondernemers die in een sterk veranderende wereld bijna allemaal op zoek zijn naar manieren om hun internationale activiteiten uit te breiden of succesvol te verdiepen – door te exporteren of via aparte lokale (juridische) structuren.”

Deze leerstoel met focus op de relatie tussen governance en internationalisering biedt BDO "een unieke kans om een wetenschappelijk onderbouw te vinden bij stellingen die vandaag vaak intuïtief worden geponeerd”. “De ultieme doelstelling is om te komen tot een (deel)model dat familiale ondernemers kan helpen bij het vergroten van de kans op succes in hun internationaliseringsproces. En BDO wil zijn maatschappelijke rol in een dergelijk onderzoek graag opnemen”, zegt Hans Wilmots (die ook zelf actief aan het onderzoeksproject zal deelnemen).

_____________

WIL U EEN LEERSTOEL OPRICHTEN?

Lees hier alles over uw mogelijkheden.