Logo UHasselt

menu

Opleiding Lesgeven, trainen en opleiden


Opleiding Lesgeven, trainen en opleiden

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

Wilt u uzelf ontwikkelen en verdiepen in deze skills? Wilt u uw organisatie mee helpen klaar te maken voor de toekomst? Lees dan verder en schrijf u vooral in! U kan zich inschrijven voor het volledige programma of voor één of meer modules.


MODULE 1 – Activerend trainen kan zoveel meer zijn dan kennis overdragen!

In deze module ervaart u hoe het onderwijs en meerbepaald de rol van de trainer geëvolueerd is van vroeger tot nu om aan de eisen van het onderwijs in de 21ste eeuw te voldoen. U leert om met een aantal lesscenarios aan de slag te gaan om zo uw lessen of trainingen creatiever en interactiever op te bouwen. Om zo ook competenties en employability skills te ontwikkelen. Hierbij zullen concrete en bruikbare tips en technieken aangereikt worden om als instructional designers kleine maar ook grote klasgroepen te activeren. Als u wilt leren hoe je als trainer de rol van traditionele kennisoverdrager kan overstijgen, dan is deze module iets voor u.

 • Sessie 1: Het verleden, het heden en de toekomst: van kennis naar competenties | woe 27 sept
 • Sessie 2: Activerend trainen: Van doceren naar begeleiden | woe 11 okt
 • Sessie 3: Scenario’s als leidraad om creatieve en interactieve trainingen te ontwikkelen | woe 25 okt
 • Sessie 4: Aan de slag! Activerende trainingen ontwerpen binnen uw domein | woe 8 nov

MODULE 2 – Innoverend en kwaliteitsvol evalueren om leren te stimuleren!

Voor u als trainer, lesgever is een weldoordachte en kwaliteitsvolle evaluatie noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de beoogde leerdoelen bereikt zijn. In deze module leert u hoe in het hedendaagse onderwijs evaluatie niet enkel het leren wordt beoordeeld, maar ook hoe evaluatie de lerende kan ondersteunen door integraal deel uit te maken van het leerproces. U ondervindt dat naast de trainers zelf, ook de lerenden zelf kunnen geactiveerd worden door op een gestructureerd manier betrokken te worden in het evaluatieproces. Best practices van (peer) assessment worden aangereikt als bron van inspiratie om nadien zelf aan de slag te gaan met innovatieve evaluatievormen binnen uw domein.

 • Sessie 1: Het samenspel tussen formatieve en summatieve evaluatie | woe 15 nov
 • Sessie 2: Leerdoelen toetsen door kwaliteitsvolle evaluatie | woe 22 nov
 • Sessie 3: Peer assessment als activerend instrument: de kracht van peer feedback | woe 6 dec
 • Sessie 4: Aan de slag! Innoverend evalueren binnen uw domein | woe 20 dec

MODULE 3 - Blended leren in creatieve en interactieve leeromgeving

Als instructional designer worden in deze module leermethodes en didactische principes aangereikt hoe u uw lespraktijk stapsgewijs kunt optimaliseren naar een ideale mix van contactonderwijs en online onderwijs om een hoger leerrendement na te streven. Hierbij zult u ervaren dat blended leren weinig te maken heeft met bestaand educatief lesmateriaal gewoon online te plaatsen. Bij het ontwikkelen en implementeren speelt een creatieve en interactieve leeromgeving immers een cruciale rol. Na het volgen van deze module ben je in staat om zelf blended lesmodules binnen uw vakgebied vorm te geven volgens de regels van de kunst als onderdeel van een creatieve en interactieve leeromgeving.

 • Sessie 1: Blended leren: What’s in a name?! | woe 17 jan
 • Sessie 2: Creatieve en interactieve leeromgevingen door instructional design | woe 31 jan
 • Sessie 3: Een creatieve training blenden volgens de regels van de kunst | woe 21 feb
 • Sessie 4: Aan de slag! Blended lesmodules ontwerpen binnen uw domein | woe 7 maart

MODULE 4 – Ontwikkel je creatieve en interatieve online training in 4 lessen: van brainstorm tot lancering van MOOCs

In deze praktische module wordt u stapsgewijs begeleid doorheen het design –en productieproces van een online cursus zoals MOOCs of SPOCs in functie van uw eigen vakgebied of instelling. Als instructional designer zal u vertrekken vanuit een brainstormsessie, waarin de leerdoelen gespecifeerd worden om nadien een haalbare planning op te stellen. Vervolgens wordt er aangeleerd om via scenarios een aantal lesmodules op te bouwen met daarvoor ontwikkeld educatief trainings –en evaluatiemateriaal volgens de regels van de kunst. Doorheen de module wordt er ook telkens gefocust op het onderwijskundige en technische luik om de creatieve en interatieve online cursus te realiseren voor de daadwerkelijke launch.

 • Sessie 1: To MOOC or not to MOOC: enkele cruciale overwegingen | woe 21 maart
 • Sessie 2: MOOCs: Het design –en productieproces van A tot Z | woe 28 maart
 • Sessie 3: Lesmodules binnen MOOCs: creatie en implementatie | woe 18 april
 • Sessie 4: Aan de slag! Bouw een concrete MOOC voor uw vakgebied of instelling woe 2 mei