Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Wanneer zullen computers zelfstandig denken? Over de technologische singulariteit

PRAKTISCH

09 nov 2015 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.beInschrijven

De “technologische  singulariteit” als idee is gebouwd op twee veronderstellingen:

  1. De steeds snellere toename van de technologische ontwikkeling lijkt exponentieel te verlopen. Het klassieke voorbeeld hiervan is de wet van Moore (“Het aantal transistoren op een chip verdubbelt elke 24 maanden”).
  2. De tweede veronderstelling is de “intelligentie-explosie”. Als we machines (in casu computers en software) kunnen bouwen die qua denkkracht het menselijk brein evenaren of zelfs overstijgen, zal dit leiden tot de creatie van superintelligentie (intelligentie die het niveau van de mens overstijgt). Dergelijke machines zullen de mens niet meer nodig hebben om zichzelf verder te ontwikkelen.

Omdat het zeer moeilijk is de impact in te schatten van een dergelijke evolutie (als ze al zou plaatsvinden), spreekt men van de “technologische singulariteit”.

De laatste decennia maken we een sterke digitale (r)evolutie mee. Computers worden steeds krachtiger, niet enkel qua ruwe rekenkracht en geheugen, maar ook qua toepassingen. Indien we de capaciteit van een computer vergelijken met die van het menselijke brein, lijkt een kwantitatieve gelijkheid tussen beiden binnen enkele jaren mogelijk. Omdat (menselijke) denkprocessen  zich in een materieel medium afspelen, lijken er geen bezwaren te zijn om dergelijke processen te si- muleren op een digitale machine. Op dit moment is de exacte werking van het menselijk brein (ons beste voorbeeld voor ontwikkelde intelligentie) nog niet gekend. Dit schept onzekerheid of het überhaupt mogelijk is om “denken” te laten uitvoeren door een machine. Bijkomend aspect hierin is dat het nog vrij onduidelijk blijft wat men precies als “intelligentie” kan of wil omschrijven.
Enkele bijkomende bedenkingen: Indien machines intelligenter kunnen worden dan mensen, betekent dit dan ook dat machines zelfbewustzijn kunnen ontwikkelen? En indien de technologische  singulariteit zou plaatsvinden, welk gevolg heeft dit dan voor de mensheid? Het meest plausibele scenario lijkt dat van integratie tussen mens en machine – zogenaamd transhumanisme: het zijn uiteindelijk de mensen zelf die zichzelf verbeterd hebben met behulp van niet-biologische denkprocessen.

 

Spreker

Prof. dr. Philip Dutré is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Computerwetenschappen,  van de KU Leuven. Voordien werkte hij o.m. aan Cornell University (USA). Zijn onderzoek situeert zich voornamelijk in het gebied van computer graphics. Hij doceert cursussen i.v.m. computer graphics, algoritmen & datastructuren, en geschiedenis van de informatica. Persoonlijke interesses zijn o.m. militaire geschiedenis en moderne kunst.

Inschrijven