Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Symposium: Patiëntveiligheid en medische aansprakelijkheid

PRAKTISCH

24 feb 2015 15.30 uur - 18.30 uur


FOD Volksgezondheid - Victor Hortaplein (zaal Bara) - Brussel

Op dinsdag 24 februari 2015 organiseert de Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid & Gezondheidseconomie van de UHasselt een symposium met als thema ‘Patiëntveiligheid en  medische aansprakelijkheid’.

Het symposium kadert in het ondersteuningsplan van het federale meerjarenprogramma Kwaliteit en Patiëntveiligheid in de ziekenhuizen. Het evenement is een unieke gelegenheid om kennis te maken met de actuele en toekomstige ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid.

Doelgroep
Leden Raad Van Bestuur, ziekenhuisdirectie, management en staf (algemeen, medisch, verpleegkundig, kwaliteit & veiligheid, personeelsbeleid), middenkader, diensthoofden, artsen (specialisten), zorgprofessionals, juristen, overheid, experts

Inschrijven
Deelname is gratis. Inschrijven doet u via de website van FOD Volksgezondheid: www.patient-safety.be (ondersteuningsplan 2015: http://papplb.health.belgium.be/apexex/f?p=210:1:425338801281093).

Meer info
Annemie.Vlayen (coördinatie symposium): annemie.vlayen@uhasselt.be

Programma

15.30-15.40 uur:  
Verwelkoming - dr. Annemie Vlayen (UHasselt)

15.40-16.10 uur:  
'Aansprakelijkheid van ziekenhuizen en artsen: juridisch kader' - Mr. Tom De Gendt (UHasselt/De Gendt Advocaten)

16.10-16.40 uur:  
'Les conditions légales d'intervention du Fonds et les perspectives'
- prof. dr. Geneviève Schamps (Fonds voor Medische Ongevallen)

16.40-17.10 uur: 
'De invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen' - Drs. Tom Vandersteegen (UHasselt)

17.10-17.20 uur:  Pauze

17.20-17.40 uur: 
'Cultuur is meer dan een afspraak: Veiligheidscultuur vanuit het perspectief van de verzekeraar' - Dhr. Karl Scheldeman en dhr. John Stappers (AMMA)

17.40-18.00 uur:  
'Preventie en vergoeding: perspectief vanuit de patiënt' - Dhr. Roel Heijlen (Vlaams Patiëntenplatform)

18.00-18.30 uur: 
'Vraagstelling en paneldiscussie' - gemodereerd door prof. dr. Wim Marneffe (UHasselt)