Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt Health & Care Community - Ontbijtsessie

PRAKTISCH

15 okt 2015 07.45 uur - 10.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Wintertuin


CONTACTPERSOON

Prof. dr. Dominique VANDIJCK

32-11-268563

dominique.vandijck@uhasselt.be


De welzijns- en zorgsector staat voor een aantal massieve uitdagingen. Zo is er o.a. de vergrijzing van de bevolking, de toename van het aantal chronisch zieken, de exponentiële groei in de medische wetenschappen en technologie (waardoor steeds meer behandelingen mogelijk worden) en het steeds mondiger worden van patiënten. Het is haast voorspelbaar dat de zorg, wanneer die op de huidige voet wordt voortgezet, binnen afzienbare tijd werkelijk uit haar voegen zal barsten.

Prof. dr. Dominique Vandijck: “De vraag naar zorg moet dus niet alleen in kwantiteit toenemen, maar ook in kwalitatief opzicht veranderen. Innovatie van de zorg is daarom hoog nodig.” In de profit sector is het voor bedrijven en ondernemers het ultieme middel geworden om de concurrentiepositie te bestendigen en te versterken. “Meer en meer wordt ook de social-profit sector uitgedaagd om te innoveren. Dat is echter niet eenvoudig te realiseren aangezien de zorg/welzijn een sector is die vaak (niet steeds!) eerder reactief is dan wel vooruitstrevend. Zo zijn er goede ideeën over de richting waarin verandering moet gezocht worden (wat?), het grote vraagstuk schuilt in de implementatie daarvan (hoe?)”, stelt prof. dr. Dominique Vandijck.

De UHasselt heeft de ambitie om op dit terrein via haar onderwijs, onderzoek en dienstverlening een belangrijke bijdrage te leveren aan de aanpak van dit vraagstuk. Daarom staat innovatie van de zorg dan ook centraal in haar beleid. Prof. dr. Luc De Schepper, “Als opleidingsinstituut voor professionals voor de gezondheidszorg en daaraan verbonden sectoren, maar ook voortbouwend op een stevige onderzoekstraditie en een sterk uitgebouwd netwerk zijn we overtuigd vanuit dit uitgestrekte ecosysteem een duidelijke bijdrage te kunnen leveren. De Associatie UHasselt heeft hierin een spilpositie door het initiëren en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, door kenniscirculatie van en naar economie en samenleving en via haar curriculum”, aldus rector Luc De Schepper. “Voortbouwend op de sterke initiatieven die onder impuls van prof. dr. Piet Stinissen (decaan faculteit GLW) werden opgestart en door de vele raakvlakken tussen faculteiten wil de ‘Health & Care Community’ dit nu nog verder opentrekken om zo een nog grotere groep van mensen te inspireren en elkaar te laten vinden rond zorginnovatieve topics”, zo voegt prof. Vandijck hier nog aan toe.

Om UHasselt/PXL personeelsleden laagdrempelig te laten kennismaken met wat er binnen onze Associatie allemaal leeft en gebeurt inzake zorginnovatie zullen ontbijtsessies georganiseerd worden waarop iedereen die gebeten is door (zorg)innovatie van harte is uitgenodigd. Ook zal er telkens een vooraanstaand spreker de aanwezigen meenemen en onderdompelen in dit inspirerend verhaal.

De eerste ontbijtsessie van de Health & Care Community @UHasselt/PXL zal doorgaan op 15 oktober 2015, 8.00-10.00 uur, campus Diepenbeek.

Programma
7.45 uur:   Ontvangst   
8.00-8.10 uur:   Verwelkoming - prof. dr. Luc De Schepper, rector   
8.10-8.40 uur:   Innovatie van zorg in perspectief - prof. dr. Dominique Vandijck   
8.40-8.50 uur:   (Zorg)Innovatie @IIW - prof. dr. ir. Ronald Thoelen   
8.50-9.00 uur:   (Zorg)Innovatie @ARK - dr. Jasmien Herssens   
9.00-9.10 uur:   (Zorg)Innovatie @PXL - dr. Annemie Spooren   
9.10-9.20 uur:   (Zorg)Innovatie @BEW - prof. dr. Katrien Ramaekers   
9.20-9.50 uur:   Keynote: Wat de zorg kan leren van de industrie - dhr. Bob Van Steenweghen (Corporate Affairs Manager, H.Essers)   
9.50-10.00 uur:  Q&A