Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

De dood van de literatuur?

PRAKTISCH

14 nov 2016 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


De jongste tijd staat de literatuur permanent in een negatief daglicht: ze wordt geregeld voor dood verklaard. Literaire teksten halen niet langer het niveau van voorheen, lezers haken massaal af, literatuur biedt niet langer een antwoord op de noden van onze tijd… Het lijkt erop alsof de literatuur haar eeuwenoude prestige heeft verloren, alsof ze niet langer de essentiële functies uit het ver- leden vervult.

In deze lezing wordt die diagnose onderzocht. Waarom zou de literatuur dood zijn? Wat betekent dat eigenlijk voor de literatuur, vroeger en nu? En vooral, hoe is het tegenwoordig met de literatuur gesteld. De antwoorden op deze cruciale kwesties zijn nog verrassender (en controversiëler) dan de vragen zelf.

Spreker

Prof. dr. Dirk de Geest is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven en lid van de onderzoeksgroep literatuur en cultuur. Hij doceert Moderne Nederlandse letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap. Hij is een fervent lezer en bibliofiel. Literatuur is voor hem bijzonder belangrijk, in zijn eigen leven én in de maatschappij. De vele boeken die hij in de loop van zijn academische loopbaan heeft verworven, maar even goed de eenvoudige poëziebundeltjes uit zijn jeugd, zijn er om “gebruikt te worden”. Zijn omvangrijke publicatielijst situeert zich op het vlak van theoretische literatuurwetenschappelijke bijdragen, maar ook op dat van het vulgariseren: geregeld schrijft hij teksten voor een breder publiek in bijvoorbeeld Ons Erfdeel of de Poëziekrant.