Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Gastcollege Changing transport in a changing world

PRAKTISCH

20 apr 2016 - 19.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal H6


CONTACTPERSOON

De heer Stijn VALKENEERS

stijn.valkeneers@uhasselt.beInschrijven

Gastcollege Ingenieur & Maatschappij

Changing transport in a changing world

Wie: ir. Peter Cosyn

Burgerlijk bouwkundig Ingenieur UGent
Burgerlijk ingenieur industrieel beleid KUL
Burgerlijk ingenieur geotechniek UGent
Lector Systems Engineering in Complexe Infrastructuurprojecten, UHasselt
Competence Manager Rail & Road and Spatial Design bij Tractebel Engineering n.v.
Project manager van grote (transport)infrastructuur projecten
Expert  Transport Research Board committee on accessible transport (USA)

Onderwerp: 

De transport- en infrastructuurwereld is aan het veranderen: Technologische veranderingen maken Ubertaxi’s en google cars mogelijk.  Mondige(r) burgers blokkeren grote infrastructuurprojecten. Steden als Gent en Kopenhagen kiezen ervoor om duurzame fietssteden te worden op basis van klimaatsoverwegingen. Groeilanden worstelen met transportvraagstukken rond verkeersveiligheid, gender, congestie en luchtvervuiling. Personen met een beperking eisen een beter toegankelijke transportinfrastructuur.

Een van de uitdagingen van ingenieurs is het verder ontwikkelen van duurzame transportmiddelen en verzinnen van een leefwereld waar een stijgende bevolking met steeds hogere levensverwachting in kan blijven functioneren. Dit vraagt niet alleen een technologisch inzicht maar ook een open houding en teamwork met andere specialismen. Aan de hand van voorbeelden wordt aangetoond welke rol de ingenieur hier in kan spelen: van het toepasssen van de principes van integral design om technologie en infrastructuur toegankelijk te maken voor iedereen , over het creëren van draagvlak in gecontesteerde infrastructuurprojecten tot het detecteren van gender issues in transportvraagstukken.

Meer info

Inschrijven