Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Innovatieve behandelingsconcepten bij lage rugpijn

PRAKTISCH

15 mei 2017 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Lage rugpijn (LRP)  wordt gedefinieerd als pijn en ongemak ter hoogte van  de rug, gelokaliseerd onder de onderste ribben en boven de billen, en straalt soms uit naar de benen. LRP is een vaak voorkomende kwaal en een belangrijk medisch én socio-economisch probleem in onze moderne samenleving. Ongeveer 70% van de volwassen bevolking krijgt tijdens zijn leven wel eens te maken met een episode van acute lage rugpijn, met een piekprevalentie tussen de 35 en 55 jaar. Bij de helft ervan is het een regelmatig terugkerend of blijvend probleem.

Door de complexe anatomie van de lage rug en de vele oorzaken van LRP   is het bijzonder moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de onderliggende pathologie. Bovendien zijn symptomen, pathologie en afwijkingen tijdens medische beeldvorming slecht gecorreleerd. Bij volwassenen is in 85% van de gevallen de LRP niet het gevolg van een ziekte, afwijking of beschadiging van de rug (niet-specifieke LRP). Slechts in 5% van de gevallen is er een onderliggende lichamelijke oorzaak (specifieke LRP). LRP is relatief goedaardig en meestal zelflimiterend.  In ongeveer 50% van de gevallen van acute LRP  is er een spontaan herstel en verdwijnt het ergste leed na enkele dagen en veroorzaakt het geen blijvende schade. In 25% van de gevallen is er nog last 6 weken na het begin van de acute episode. Hardnekkige klachten kunnen geruime tijd aanhouden, maar genezen in principe na zes tot twaalf weken in 90% van de gevallen. Bij de overige 10% duurt de rugpijn langer dan 12 weken en worden de klachten chronisch; er is dan sprake van chronische LRP, waarbij de chronische rugpijnpatiënt geleidelijk aan steeds meer zijn functionele mogelijkheden verliest. De behandelingsaanpak is gedifferentieerd naargelang de duur van de last.

Naarmate de pijnlijke rug meer en meer ‘gespaard’ wordt, zal de wervelzuil steeds minder belasting verdragen. De chronische ruglijder zal hierdoor niet alleen hinder ondervinden in het uitoefenen van zijn beroep, maar ook in zijn activiteiten van het dagelijkse leven en in het beoefenen van zijn hobby’s en kan hij uiteindelijk ook psychisch decompenseren. Bij chronische LRP blijkt het verloop van de klachten nog moeilijk te beïnvloeden. Deze 10% chronische ruglijders doen vaak uitgebreid aan medical shopping en zijn verantwoordelijk voor 90% van de globale kost voor de diagnose en behandeling van LRP. Deze evolutie met een toenemende fysieke en psycho-sociale aftakeling kan het best omschreven worden met de term ‘deconditioneringssyndroom’. Via een probleem-georiënteerde aanpak kan dergelijk deconditioneringssyndroom efficiënt worden voorkomen en behandeld. Hierbij wordt een actieve participatie van de patiënt gevraagd in een ‘op maat gemaakt’ reconditionerings(revalidatie)programma, dat het herwinnen van een optimaal  functioneel niveau beoogt. Dergelijke aanpak is slechts mogelijk indien de patiënt voldoende inzicht heeft in zijn ziekte en de wijze waarop hij zijn probleem zelf kan oplossen!

In deze lezing worden de cursisten via enkele eenvoudige begrippen over de bouw, het functioneren van de rug en de pijnervaring wijzer over het ontstaan van rugklachten en de psycho-sociale implicaties ervan. Er zal ook dieper ingegaan worden op nieuwe onderzoeksresultaten en innovatieve behandelconcepten bij LRP.

Spreker

Prof Dr. Frank Vandenabeele studeerde geneeskunde aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent en behaalde het diploma van doctor in de genees-, heel- en verlos- kunde in 1991. Hij promoveerde in 1998 tot Doctor in de medische wetenschappen aan het toenmalig Limburgs Universitair Centrum.

Prof. dr. Frank Vandenabeele is huisarts en sinds 2004 verbonden aan de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, UHasselt) waar hij verantwoordelijk is voor het musculoskeletaal onderwijs en onderzoek. Hij doet onderzoek naar de functionele en structurele eigenschappen van de lage rugspieren bij gezonde personen en bij patiënten met chronische lage rugpijn.