Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

PHD-Symposium Medisch-wetenschappelijk onderzoek in de Limburgse ziekenhuizen: de weg naar een betere zorginnovatie

PRAKTISCH

19 mrt 2016 08.15 uur - 13.00 uur


Ziekenhuis Oost-Limburg, Schiepse Bos 6, Genk

Lokaal Auditorium

Programma

8u15 - 8u45: Inschrijvingen

8u50 - 9u00: Voorwoord door Medisch Directeur ZOL Dr. Griet Vander Velpen

9u00 - 9u30: Gastspreker dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

9u30 - 9u40: Voorwoord door Prof. dr. Piet Stinissen, decaan Geneeskunde en Levenswetenschappen, directeur Biomedische Onderzoeks Instituut en voorzitter Life TechLimburg.

Presentaties PhD studenten, deel 1
9u40 - 9u52: Joren Maeremans - Oude verstoppingen van de kransslagaders van het hart: kunnen deze eindelijk geopend worden?
9u52 - 10u04: Petra Nijst - De rol van interstitieel zout bij hartfalen
10u04 - 10u16: Christophe Smeets - Telemonitoring bij hartfalen, “Big mother is watching you”
10u16 - 10u30: Mogelijkheid tot vragen stellen

10u30 - 11u00: Pauze

Presentaties PhD studenten, deel 2
11u00 - 11u08: Dorien Lanssens - Telemonitoring bij hoogrisico zwangerschappen, "De vroedvrouw in the pocket"
11u08 - 11u16: Thijs Vandenberk - Connectiviteitsmatrix van mobile health: Pieces of the digital puzzle!
11u16 - 11u24: Ward Eertmans - Geavanceerde neuromonitoring op de intensieve zorgen
11u24 - 11u32: Toon Peeters - De HAPPIEST studie naar risicofactoren in de ontwikkeling van acute appendicitis
11u32 - 11u42: Mogelijkheid tot vragen stellen
11u42 - 11u50: Lieselotte Lemoine - Pharmacologische modulatie en standaardisatie van intraperitoneale chemotherapie voor de behandeling van peritoneale carcinomatose
11u50 - 11u58: Jolien Robijns - Low-level lasertherapie voor preventie en behandeling van radiodermatitis bij kankerpatiënten
11u58 - 12u06: Charlotte Billiet –  Postoperatieve radiotherapie in stadium III niet-kleincellige longtumoren: Wat is de invloed van moderne stadiërings- en behandelingstechnieken?
12u06 -12u14: Ines Frederix - Telerehab III, evidentie betreffende de kosteneffectiviteit van eHealth in cardiologie.
12u14 - 12u22: Lien Desteghe - Voorkamerfibrillatie: naar een betere zorg voor en door de patiënt.
12u22 - 12u35: Mogelijkheid tot vragen stellen

12u35 - 12u45: Afsluiting door Medisch Directeur Jessa Prof. Dr. Dirk Ramaekers.

12u45: Netwerking en accreditatie