Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Samenleven met overtuiging(en): over religie, atheïsme en democratie

PRAKTISCH

13 feb 2017 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Samenleven in diversiteit is geen gemakkelijke oefening. Het kan alleen als iedereen de morele uitgangspunten van de seculiere samenleving aanvaardt: mensen moeten altijd als vrije en gelijke burgers behandeld worden. In deze lezing zullen de historische en filosofische achtergrond en de betekenis van ons seculier politiek model uitgelegd worden. De ideeën zullen ook toegepast worden op concrete onderwerpen als levensbeschouwing in de publieke ruimte, levensbeschouwelijk onderwijs, vrijheid van meningsuiting etc. Er zal niet alleen aandacht besteed worden aan de manier waarop we politiek gezien met diversiteit moeten omgaan, maar ook aan de vraag op welke manier de levensbeschouwingen zelf met het seculiere uitgangspunt in het reine kunnen komen. De discussie over de (on)mogelijkheid van een Euro-Islam is daar een actueel voorbeeld van.

Spreker

Prof. dr. Patrick Loobuyck studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven en Moraalwetenschappen aan de UGent. Hij is doctor in de moraalwetenschappen. Thans is hij als hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen, waar hij het vak Levensbeschouwing doceert. Hij is tevens als gastprofessor verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent, waar hij onder meer politieke filosofie doceert. Zijn onderzoek focust op religie in de democratische, seculiere samenleving - met bijzondere aandacht voor kerk-staat verhoudingen, de filosoof Jürgen Habermas, levensbeschouwelijk onderwijs, geschiedenis van tolerantie en liberale neutraliteit. Hij is de auteur van onder meer deze boeken: Samenleven met overtuiging(en) (2015), De lokroep van IS (2015), Meer LEF in het onderwijs (2014) en De seculiere samenleving (2013).

Ook in het publiek debat over levensbeschouwing, onderwijs en democratie is hij een gewaardeerde stem.