Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Tandstamcellen toepassen in de regeneratieve geneeskunde, tissue engineering en 3D printing

PRAKTISCH

13 mrt 2017 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Stamcellen zijn biologische entiteiten die de unieke eigenschap bezitten om zichzelf continu te vernieuwen terwijl zij daarbij ook ontstaan geven aan voorlopercellen die op hun beurt kunnen differentiëren naar diverse soorten volwassen celtypes (vb. spiercel, botcel, zenuwcel,…). Een verzameling cellen met dezelfde eigenschappen vormen weefsels, terwijl verschillende weefseltypes samen integreren tot een functioneel orgaan. Naast de ‘klassieke’ en algemeen gekende stamcelbronnen zoals beenmerg en navelstrengbloed, bevatten ook andere weefseltypes deze multipotente stamcellen (soms ook wel adulte stamcellen genoemd). Hieronder bevinden zich ook de oro-faciale weefsels zoals tandpulpa, parondotaal ligament, melktanden,… Het onderzoek spitst zich toe op het gebruik van deze oro-faciale stamcellen in tissue engineering en regeneratieve geneeskunde. Regeneratieve geneeskunde richt zich op het herstel van beschadigd weefsel na diverse vormen van schade. Zo kan men stamcellen isoleren uit de tanden, deze vervolgens laten groeien op de juiste draagstructuur in aanwezigheid van de juiste groeifactoren waardoor deze botweefsel beginnen te produceren. Dit botweefsel zou dan gebruikt kunnen worden om de cortex van een geslonken kaak te verhogen waardoor plaatsing van implantaten terug mogelijk wordt.

Meer specifiek richt het onderzoek zich vooral op herstel van (perifere) zenuwschade (reinnervatie) en het herstel van bloedtoevoer in geval van onvoldoende weefsel perfusie (revascularisatie). Beiden zijn zeer belangrijke aandachtspunten binnen de regeneratieve geneeskunde.

Betreffende de reinnervatie is de onderzoeksgroep er recent in geslaagd om binnen het labo Schwanncellen (isolerende cellen van zenuwuitlopers) te verkrijgen vanuit humane dentale pulpa stamcellen. In vitro testen tonen aan dat deze cellen myelineschedes kunnen vormen en zenuwuitlopers van neuronen beschermen en isoleren. Dierproeven toonden tevens het bewezen herstel van doorgesneden zenuwen aan.

Daarnaast wordt er ook heel wat onderzoek verricht ter bevordering/herstel van bloedtoevoer in geval van onvoldoende weefselperfusie. Zo zijn er recent veelbelovende resultaten verkregen uit de implantatie van 3D-geprinte calciumfosfaat structuren geladen met humane stamcellen.

De lezing zal verder toelichting geven over het gebruik van lichaamseigen bloedcomponenten in weefselherstel.

Toekomstperspectieven binnen het labo zijn gericht op de verdere optimalisatie van bovenvermelde technieken om zodoende een klinisch toepasbaar protocol uit te werken.

Spreker

Prof. dr. Ivo Lambrichts behaalde het diploma van kandidaat-tandarts aan het Limburgs Universitair Centrum ( nu UHasselt) en het diploma van licen- tiaat in de Tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij startte zijn loopbaan als assistent aan het LUC en werd vervolgens aspirant navorser bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij doctoreerde aan het Limburgs Universitair Centrum. Hij is als gewoon hoogleraar microscopische anatomie verbonden aan de Universiteit Hasselt waar hij tevens vice-decaan is van de Faculteit Geneeskunde en bestuurslid van het Biomedisch Onderzoeksinstituut. Hij is als lid van onderwijsmanagementcommissies nauw betrokken bij kwaliteitsbewaking en onderwijsvernieuwing. Hij is voorzitter van de Commissie Medische Ethiek van de UHasselt.

Hij is auteur van talrijke wetenschappelijke publicaties en bijdragen in boeken. Zijn onderzoek richt zich op innervatie en regeneratie van orofaciale weefsels, auto-immuniteit, elektronenmicroscopie en cryopreservatie. Recent spitst zijn onderzoek zich toe op het gebruik van tandstamcellen in de regeneratie van centrale en perifere neuro- vasculaire structuren. Hij is expert van de Europese Commissie, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Hij is lid van verschillende internationale verenigingen (International Association for Dental Research, International Association for Dento-Maxillo-Facial Radiology) en is vice president van de “European Society for Dental and Craniofacial Stem Cells”.