Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Tumorvorming in beeld gebracht meten is weten

PRAKTISCH

02 mei 2016 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Het universum manifesteert zich door een samenspel van fundamentele natuurkrachten. Deze natuurkrachten vormen sterren en planeten, donder en bliksem, de regenboog en het zwartste zwart. Ze liggen aan de basis van alles wat ons omgeeft – van skyline tot sequoia, van appel tot atoom. De mens is getuige van deze natuurkrachten en van de werkelijkheid van het universum via zijn zintuigen, lichaam en hersenen. “Uitgerust met zijn vijf zintuigen, exploreert de mens het universum rondom hem en noemt dit avontuur ‘Wetenschap’”, is een gekende uitspraak van de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble. De vijf klassieke zintuigen zoals geformuleerd door Aristoteles : horen, zien, tasten, proeven, ruiken, zijn bij verre niet de enige toegangspoorten tot de wereld. Dieren en planten nemen de wereld waar op vaak verrassende wijze. Ieder organisme heeft zijn eigen instrumentarium aan zintuigen en aldus zijn eigen unieke ‘kijk’ op de wereld, op zijn wereld. Deze specifieke zintuiglijk gepercipieerde omgeving werd in 1909 door de Duitse bioloog Jakob von Uexküll ‘Umwelt’ genoemd. Zoals een glazen bokaal de limiet vormt van de leefwereld van een goudvis, zo bepalen het lichaam en de zintuigen van de mens de limieten van de menselijke ‘Umwelt’. In plaats van de sferische visbokaal zouden we kunnen spreken van de ‘menselijke sfeer’.

Rond 1922 ontdekte Edwin Hubble met de Hooker Telescoop – de toenmalig grootste telescoop ter wereld – vanuit het Mt.Wilson-observatorium in Californië, nieuwe sterrenstelsels buiten ons eigen melkwegstelsel. Uitgerust met een telescoop en de wetenschap als nieuwe zintuigen, kon hij verder kijken dan de horizon van ons eigen melkwegstelsel. Wetenschap en technologie brengen ons voorbij de grens van de menselijke sfeer, voorbij de horizon van het rijk der zinnen en geven ons inkijk in een nieuwe werkelijkheid. Nieuwe inzichten en technieken doorbreken de glazen wand van de menselijke sfeer en openen de weg naar ongekende mogelijkheden en vrijheidsgraden.

Spreker

Prof.dr. Jean Manca is gewoon hoogleraar experimentele fysica aan Universiteit Hasselt, en hoofd van de nieuwe onderzoeksgroep ‘X-LaB’ en het didactisch labo ‘Phys-X-LaB’. Hij publiceerde meer dan 150 artikels in internationale wetenschappelijke vaktijdschriften en heeft naast (inter)nationale onderzoeksprojecten tevens deelgenomen aan verschillende ‘Science-meets-Art’-kruisbestuivings-projecten.

Hij was decaan van de faculteit Wetenschappen (1 januari 2009 tot 17 juni 2013). In hetacademiejaar 2013-2014 heeft hij in het kader van een FWO-sabbatical-leave project onderzoek verricht aan Stanford University en aan het Massachussets Institute for Technology (MIT). Op basis van deze ervaringen is hij recent gestart met de nieuwe initiatieven ‘Phys-X-LaB’ en ‘X-LaB’, waarin exploratie en cross-over tussen verschillende disciplines centraal staan in onderwijs en onderzoek met het oog op een creatieve en duurzame toekomst.