Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Circulaire economie, belofte of realiteit?

PRAKTISCH

05 mrt 2018 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Onze welvaart is gebouwd op een vlotte en vrijwel onbeperkte toegang tot grondstoffen. Deze toegang wordt almaar moeilijker, door schaarste en door het opkomende protectionisme in andere delen van de wereld. Europa is voor al zijn grondstoffen zo goed als volledig afhankelijk van andere werelddelen, en niet altijd van de politiek meest stabiele regio’s. De Europese economie is erg kwetsbaar door deze grondstoffenafhankelijkheid. Een vlotte en betaalbare grondstofvoorziening is immers levensnoodzakelijk voor onze industrie. De circulaire economie wordt door vele beleidsmakers voorgesteld als dé oplossing voor deze groeiende grondstofcrisis. Daarnaast zien ze de circulaire economie als een motor voor nieuwe economische groei, herindustrialisering, minder milieu-impact, en nog meer. Daarom had de Europese Commissie 2014 uitgeroepen tot het jaar van de circulaire economie en is circulaire economie één van de vijf transitieprioriteiten van de Vlaamse Regering.

De circulaire economie maakt komaf met het gangbare lineaire model waarin grondstoffen worden gedolven, verbruikt en weggegooid. In de circulaire economie is het de bedoeling elk afgedankt materiaal opnieuw als grondstof in te zetten en materialen een langere nuttige gebruiksduur te geven. Dat kan door meer en beter materialen te recycleren, producten te hergebruiken, maar vooral door de hele levenscyclus van materialen goed en efficiënt te beheren. Niet-technologische oplossingen, zoals de deeleconomie, zijn ook essentieel voor de circulaire economie. Heel wat studies tonen aan dat de circulaire economie niet alleen goed is voor het spaarzamer omgaan met grondstoffen en het vermijden van afval, maar ook nieuwe economische activiteiten, en dus jobs, kan creëren. Zal de circulaire economie deze beloftes waarmaken? Zal onze economie een nieuwe renaissance beleven dank zij circulaire economie? En wat kunnen wij doen om van de circulaire economie werk te maken?

Spreker

Prof. dr. Karel van Acker is professor duurzaam materialenbeheer aan de KU Leuven, coördinator van het KU Leuven Materials Research Centre en industrieel onderzoeksmanager voor het Circular Economy @ KU Leuven platform. Tevens is hij promotor-coördinator van SuMMa+, het steunpunt beleidsrelevant onderzoek Circulaire Economie. Hij doctoreerde in de materiaalkunde aan de KU Leuven. Zijn onderzoeksexpertise ligt in duurzaamheidsevaluaties van materialen en materiaalkringlopen, gaande van biogebaseerde polymeren tot kritieke metalen, en duurzaam materialenbeheer. Als coördinator van KU Leuven-MRC bevordert hij de interactie van maatschappij en industrie met het materiaalonderzoek aan de KU Leuven en zet daartoe interdisciplinaire onderzoeksplatformen op, ondermeer rond urban mining en recyclage, biopolymeren, nanocomposietmaterialen, ... De relatie van materialen tot een duurzame maatschappij vormt de rode draad van zijn activiteiten.