Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Heeft het Limburggevoel historische wortels … ?

PRAKTISCH

05 feb 2018 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Sinds tientallen jaren overheerst in het officiële discours over de verhouding tussen Belgisch en Nederlands Limburg de gedachte dat er tussen de provincies aan weerszijden van de Maas meer gelijkenissen dan verschillen bestaan, iets dat wel eens wordt toegewezen aan gemeenschappelijke historische wortels.

De spreker houdt de geschiedenis van beide territoria vanaf de middeleeuwen kritisch tegen het licht en gaat samen met u op zoek naar de wortels van het Limburggevoel. Hoe verliep de geschiedenis van Limburg ? Wanneer verliep die gelijklopend, en wanneer of op welke punten zijn er betekenisvolle verschillen ? Bestaat de geschiedenis van Limburg wel ? Of is het een geschiedenis van beide Limburgen ? Is het Limburggevoel een erfenis uit het verleden of een waardevolle aanzet voor de toekomst ?

Spreker

Rijksarchivaris Rombout Nijssen studeerde geschiedenis aan de KU Leuven. Sinds 1990 werkt hij voor het Rijksarchief en leidt het Rijksarchief van Hasselt. Hij publiceert vooral in Limburgse historische tijdschriften. In de meeste afleveringen van Limburg - Het Oude Land van Loon of Heemkunde Limburg vind je bijdragen van zijn hand. Ook in Limburgse plaatselijke heemkundige tijdschriften kun je zijn bijdragen vinden. Daarnaast publiceert hij op zichzelf staande historische studies of bronnenuitgaven. Vooral bij vzw Limburgse Studies verschijnen boeken van zijn hand.