Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Politiek in tijden van populisme en technocratie

PRAKTISCH

07 mei 2018 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Het populisme lijkt aan een onstuitbare opmars bezig, zowel bij ons in Europa als in de Verenigde Staten. Denken we maar aan de Brexit, aan de verkiezing van Donald Trump of aan de electorale successen van de vaak extreemrechtse populistische partijen bij ons en in onze buurlanden. Samen met de sperker proberen we meer vat te krijgen op het fenomeen van het populisme: Wat is het? Hoe gevaarlijk is het voor onze democratie? En wat kunnen we ertegen doen?

Om het populisme goed te begrijpen moeten we het plaatsen binnen een aantal bredere ontwikkelingen die ons politieke systeem de voorbije decennia heeft ondergaan. Zo heeft de overgang van de verzuilde partijdemocratie naar de moderne mediademocratie de manier waarop de politiek functioneert grondig veranderd. Belangrijker nog is de opkomst van allerlei technocratische instellingen, voornamelijk op het niveau van de Europese Unie. Deze technocratie heeft onze traditionele politieke instellingen (parlement en regering) danig verzwakt en zo mee de voedingsbodem voor het populisme versterkt. Een grondige aanpak van het populisme vereist daarom dat we die traditionele politieke instellingen opnieuw versterken en democratiseren, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Spreker

Professor dr. Stefan Rummens is hoogleraar politieke filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij verricht onderzoek naar de grondslagen van de democratie en naar de bedreigingen waar ze vandaag mee geconfronteerd wordt. Hij geniet in het bijzonder erkenning voor zijn werk over populisme en deliberatieve democratie. Hij is auteur van ‘ Wat een theater ! Politiek in tijden van populisme en technocratie’ (Pelckmans Pro, 2016).