Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Recht in een multiculturele samenleving: trouwen en scheiden onder migranten

PRAKTISCH

16 apr 2018 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Migranten die in Europa wonen, hebben vaak nog op allerlei manieren te maken met hun land van herkomst, ook met het in dat land geldende huwelijksrecht. Ook in het dagelijkse leven spelen familie- en gezinswaarden uit het land van herkomst, of uit de eigen cultuur, gewoonte of religie, vaak nog een belangrijke rol. In deze lezing gaan we kijken hoe familiewaarden uit de Europese rechtsorde, islamitische familieregels uit het land van herkomst en familiewaarden uit de sociale omgeving voor in Europa levende moslims kunnen samenkomen. Vervolgens zal worden uiteengezet hoe de rechtsstelsels in Europa hierop reageren. Als moslims gaan trouwen of scheiden in het land van herkomst, zijn ze dan in Europa ook getrouwd of gescheiden? Ook als een scheiding in het buitenland heel anders is geregeld dan in Europa, en ook als belangrijke beginselen die in Europese rechtsordes worden gehuldigd, zoals het gelijkheidsbeginsel tussen vrouw en man, in het buitenland niet in acht werden genomen? Kunnen moslims in het land van herkomst trouwen en vervolgens in Europa scheiden? En wordt die Europese scheiding dan door de moslims zelf geaccepteerd, of zou er ook een scheiding naar islamitisch recht moeten plaatsvinden? En hoe zou je dat dan moeten realiseren? Of nog: Als ouders hun kinderen willen opvoeden in overeenstemming met de Islam of in de opvoeding van hun kinderen refereren aan in islamitische culturen bestaande gebruiken of praktijken, hoe moet dan het belang van het kind worden beoordeeld?

Het zijn deze en andere vragen waar onze hedendaagse samenlevingen, met haar diversiteit aan culturen, voor staan. Rechtsordes in Europa zullen hierop adequate antwoorden moeten geven. De lezing laat zien voor welke uitdagingen we hierbij staan.

Spreker

Prof. dr. Susan Rutten studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht. Zij is voorzitter van RIMO (Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden-Oosten). Zij is thans bijzonder hoogleraar ‘Islamitisch familierecht in een Europese context’ aan de Universiteit Maastricht en deeltijds docent aan de Universiteit Hasselt. Haar onderzoekexpertise is gesitueerd op het terrein familierecht, Islam, Internationaal Privaatrecht en mensenrechten.