Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

De wilde tuin van de verbeelding - Prof. Dr. Kris Pint

PRAKTISCH

18 mrt 2019 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Het zelfbeeld dat ons onder meer via reclame, sociale media en vacatureberichten wordt aangereikt, is vaak dat van een actief, sportief en flexibel individu, voortdurend bereid om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Maar is dat echt wie wij willen of zelfs kunnen zijn? In onze individualistische prestatiemaatschappij worden we verondersteld vrijer dan ooit onze eigen koers te varen, maar in de praktijk lijkt het alsof we nauwelijks nog greep krijgen op ons eigen leven, laat staan op dat van de gemeenschap waartoe we behoren. Het mensbeeld van het marktdenken ontmaskeren als een fictie volstaat evenwel niet: het gaat erom een vorm van verbeeldingsverzet te cultiveren. Via de omweg van religie, filosofie en kunst kunnen we zo waardevolle ficties verkennen die ons op zoek laten gaan naar andere mogelijke levenswijzen.

Prof. dr. Kris Pint is schrijver en cultuurfilosoof. Hij studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Gent en schreef aan dezelfde universiteit een doctoraatsthesis over de cultuurfilosoof en semioticus Roland Barthes. Hij doceert cultuurwetenschappen aan de Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt. Hij is de auteur van De wilde tuin van de verbeelding (2017).