Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Een beeld zegt meer dan duizend woorden - Prof. Dr. Ann Dooms

PRAKTISCH

29 apr 2019 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Door de vooruitgang in digitale fotografie  zijn  musea  op  grote schaal hun collecties gaan digitaliseren voor conservatiedoeleinden. Vroeger werden kunstwerken vereeuwigd met negatieven. Zulke opnames zijn van onschatbare waarde: als een schilderij beschadigd raakt, zijn ze soms de enige overblijvende bron van informatie. Erg belangrijk is het niet-invasieve karakter van de digitale opnamemogelijkheden en de verscheidenheid in modaliteiten zoals multi- en hyperspectrale scans, UV-fluorescentie, IR- reflectografie, …

De digitale beeldverwerking heeft echter pas vrij recent haar intrede gedaan in de kunstwereld, vooral dankzij Ingrid Daubechies, de wereldvermaarde Belgische wiskundige. Haar zogeheten wavelets [systeem van golfachtige trillingen] worden o.a. gebruik door de FBI voor de compressie van hun vingerafdrukkendatabase en liggen aan de basis van het digitale cinema formaat JPEG 2000. Zij toonde aan dat wavelets ook de penseelstreek   van een schilder wiskundig kunnen modelleren, wat vervolgens gebruikt kan worden voor authenticatie en datering van schilderijen. Dit werd het startschot van de digitale schilderij-analyse.

Prof. dr. Ann Dooms behaalde het doctoraat in de wiskunde in 2004 en is nu professor aan de Vakgroep Wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel, waar zij de onderzoeksgroep Digitale Wiskunde leidt. Deze onderzoeksgroep specialiseert zich in de wiskundige fundamenten van de digitale data- acquisitie, representatie, analyse, communicatie, veiligheid en forensiek. In deze laatste tak probeert men de opeenvolgende operaties die een bron heeft ondergaan of de weg die ze gevolgd heeft te achterhalen, louter via wiskundige berekeningen.

Prof. dr. Ann Dooms werd verkozen tot lid van de Jonge Academie en de IEEE (Information Forensics and Security committee). Ze werd in 2013 genomineerd voor de Gouden Pipet van EOS en ontving in 2014 de Tweede Prijs in Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België in de Wetenschap en Kunst. Eind 2014 gaf zij een TEDx lezing in Brussel en eind 2016 was zij te zien in de “Herontdekking van de Wereld” op Canvas waarin zij Alan Turing achterna reisde.