Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Een pilletje meer of minder? De uitdagingen voor een rationeel gebruik van geneesmiddelen - Prof. Dr. Veerle Foulon

PRAKTISCH

25 mrt 2019 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Ouderen die verblijven in woonzorgcentra (WZC) vormen één van de meest kwetsbare groepen wat betreft medicatie. Dit heeft zowel te maken met multimorbiditeit [verschillende aandoeningen tegelijk] en de complexiteit van voorschrijven bij ouderen, als met verschillende patiënt-, zorgverlener- en gezondheidssysteem-gebonden factoren die een impact kunnen hebben op het medicatiegebruik. Het gemiddeld aantal verschillende geneesmiddelen dat een WZC-bewoner per dag inneemt, schommelt rond de 8, met uitschieters tot 22. Dikwijls wordt er te veel of te weinig medicatie voorgeschreven of is de voorgeschreven medicatie ongeschikt of onaangepast.

Het risico op geneesmiddelgebonden problemen bij ouderen heeft onder meer te maken met de wijzigingen in het verteringsstelsel (opname van geneesmiddelen), toegenomen vetmassa (verdeling van geneesmiddelen) en een  gewijzigde  lever-  en  nierfunctie  (metabolisatie  en  eliminatie van geneesmiddelen). Door deze veranderingen kunnen soms sterkere nevenwerkingen van geneesmiddelen voorkomen,  of  is  er  een hevigere of langere reactie op normale dosissen. De verschillende geneesmiddelen die worden voorgeschreven, kunnen ook mekaars werking beïnvloeden. Bovendien zijn er te weinig wetenschappelijke gegevens over het specifieke effect van bepaalde geneesmiddelen bij ouderen, waardoor men zich moet baseren op studies bij jonge volwassenen.

Om al deze redenen moet men voorzichtig zijn bij het voorschrijven van geneesmiddelen voor ouderen. Het motto is “start low, go slow”, m.a.w. eerst voorzichtig opstarten en dan langzaam opbouwen tot de juiste medicatie in de juiste dosis wordt toegediend.

In deze lezing zal de gastspreker verder ingaan op onoordeelkundig voorschrijven van medicatie, en vooral op het belang van ‘medicatiereview’, waarbij op geregelde tijdstippen de medicatie van de patiënt in functie van zijn voortschrijdende behoefte, het beschikbare aanbod aan medicatie en de meest wetenschappelijke evidentie geëvalueerd wordt. Daarbij zal zij het recente onderzoek naar het effect van een ‘complexe’ interventie in WZC toelichten, en eindigen met een aantal gevalideerde aanbevelingen over hoe het geneesmiddelengebruik in WZC kan worden geoptimaliseerd.

Prof. dr. Veerle Foulon studeerde af als apotheker in 1997 en behaalde haar PhD in 2001.
In 2006 werd ze lid van de onderzoekgroep Klinische Farmacologie en Farmacotherapie van de KU Leuven. Haar onderzoek handelt voornamelijk over de rol van de apotheker in het rationeel gebruik van geneesmiddelen in de eerste lijn (farmaceutische zorg). Een tweede doelstelling is nagaan wat de impact is van interdisciplinaire zorg en van (elektronische) tools op patiëntveiligheid en continuiteit van medicatiemanagement. Een derde lijn in het onderzoek focust op het verbeteren van patiëntbegeleiding door het nagaan van het gebruik van geneesmiddelen in specifieke doelgroepen, met focus op informatiebehoefte, rol van de verschillende zorgverleners, therapietrouw en geneesmiddelgebonden problemen.

Zij doceert farmacotherapie, zelfzorgadvies en communicatievaardigheden, en is de drijvende kracht achter verschillende stages, zowel in de bacheloropleiding als in de master in de Farmaceutische Zorg. Ze is ook betrokken bij navorming voor apothekers.

Momenteel is zij vice-decaan van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven.