Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Launch-event Grensoverschrijdend Samen-werken

PRAKTISCH

08 mei 2019 18.15 uur - 20.30 uur


Faculteit Rechten Gebouw

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Lokaal Aula Louis Verhaeghen

Law, Tax & Business Unit (UHasselt) én ITEM (Maastricht University) 
LANCEREN HUN INTERUNIVERSITAIRE SAMENWERKING

in aanwezigheid van de gouverneurs van de provincies Belgisch en Nederlands Limburg, 
de besturen van de Universiteit Hasselt en Maastricht University

Werken over de grens brengt belemmeringen met zich mee op het gebied van fiscaliteit en sociale zekerheid. Door het uitblijven van Europese regelgeving zijn zowel de actieve als de gepensioneerde werknemers en ondernemers die grensoverschrijdend tussen België en Nederland wonen en werken aan meer dan één rechtsstelsel overgeleverd. Die rechtsstelsels houden vaak geen rekening met de eigenheden van wonen en werken over de grens en zijn ook niet op elkaar afgestemd. Dit hindert de ontplooiing van grensoverschrijdende activiteiten én levert ingewikkelde juridische vraagstukken op. 

Onderzoekers van de universiteiten van Hasselt en Maastricht slaan de handen in elkaar om deze knelpunten enerzijds onder de aandacht te brengen door het verrichten van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek en anderzijds oplossingen aan beleidsmakers voor te leggen door het formuleren van aanbevelingen. Hierover zal ook worden gecommuniceerd naar het brede publiek via informatieve brochures. 

Wie Limburg en het aanpakken van juridische problemen voor werknemers en ondernemers in de grensregio een warm hart toedraagt, is van harte uitgenodigd op dit event!

Programma

18u15

 

Onthaal met versnaperingen

18u30

 

Verwelkoming

Prof. dr. Elly Van de Velde (hoofd Law, Tax & Business Unit, UHasselt) 

prof. dr. Niels Appermont (Law, Tax & Business Unit, UHasselt)

18u45

 

Wonen & werken in BE en NL: fiscale issues 

Dr. Hannelore Niesten (Advocaat balie Brussel, Stibbe, postdoc Law, Tax & Business Unit, UHasselt en ITEM, Maastricht University)

19u00

 

Panelgesprek over knelpunten bij wonen & werken in BE en NL

Prof. dr. Elly Van de Velde (hoofd Law, Tax & Business Unit, UHasselt)

Prof. dr. Anouk Bollen (directeur ITEM, Maastricht University)

Prof. dr. Piet Pauwels (decaan Faculteit BEW en directeur ORA, UHasselt)

Dhr. Tom Vandeput (gedeputeerde provincie Belgisch Limburg)

Dhr. Ger Koopmans (gedeputeerde provincie Nederlands Limburg)

Dhr. Jos Poukens (ACV-grensarbeiderssecretariaat)

Mevr. Marian Ramakers (projectleider EMRIC)

Mevr. Simone van Trier (moderator)

19u45

 

Van ‘civic university’ tot een interuniversitaire samenwerking

Prof. dr. Jean-Michel Rigo (vicerector onderzoek UHasselt) 

Prof. dr. Jan Smits (decaan Faculty of Law, Maastricht University)

20u10

 

Officiële ondertekening samenwerkingsovereenkomst UHasselt en Maastricht University

20u15

 

Slotwoord

Gouverneur Herman Reynders (Belgisch Limburg) 

Gouverneur Theo Bovens (Nederlands Limburg)

20u30

 

Netwerkreceptie

 Voorstelling is gratis, maar inschrijven verplicht.

 

 

Aan deelnemers wordt de mogelijkheid geboden het boek ‘Belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon’ van dr. Hannelore Niesten aan te kopen voor € 137 excl. Btw (i.p.v. € 210 excl. Btw).