Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Alcohol, een verbijsterende geschiedenis - Prof. Dr. Geert Robaeys

PRAKTISCH

27 jan 2020 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


De mens ontwikkelde vele eeuwen geleden een eiwit waarmee hij alcohol kon verteren. Dit liet hem toe wijn en bier te drinken, levenselixir te destilleren en meer en meer van alcohol te genieten. Echter in het begin van de twintigste eeuw gingen stemmen op om het vrij gebruik van alcohol aan banden te leggen.

Het was langere tijd onduidelijk wat de goede en slechte gevolgen van alcohol waren. De laatste jaren is hier veel wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Het is nu veel klaarder wat de effecten zijn, wat de aanvaardbare hoeveelheid is die kan worden ingenomen en wat de maatschappelijke gevolgen hiervan zijn. De spreker zal toelichten wat de effecten zijn van binge drinking of coma zuipen en wat de weerslag is van alcoholinname op de mens, het ongeboren kind en de maatschappij.

Prof. dr. Geert Robaeys studeerde geneeskunde aan de KU Leuven. Zijn doctoraat (2008) handelde over hepatitis C. Tijdens zijn specialisatiejaren aan de KU Leuven deed hij onderzoek in de laboratoria naar hepatologie en immunopathologie. Hij is nu verbonden aan het Ziekenhuis Oost-Limburg en leidt er de afdeling gastro-enterologie en hepatologie. Hij is medeoprichter van de Belgische vereniging voor leverstudies. Hij is als onderzoeker en consultant deeltijds verbonden aan het Rega Instituut Leuven en aan het UZ Leuven. Sinds 2009 is hij ook deeltijds professor aan de Universiteit Hasselt.