Logo UHasselt

menu

UHasselt


Agenda

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Elektriciteitsvoorziening voor de volgende decennia: decentraal en datagedreven - Prof. Dr. Geert Deconinck

PRAKTISCH

09 dec 2019 14.00 uur - 17.00 uur


Universiteit Hasselt

campus Diepenbeek

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek

Lokaal Auditorium H6


CONTACTPERSOON

Mevrouw Claire PRENTEN

32-11-268046

claire.prenten@uhasselt.be


Energie speelt een levensbelangrijke rol in de samenleving: wanneer er geen elektriciteit is, valt de maatschappij stil. Om klimaat- en milieuredenen moeten we energievoorziening en -gebruik echter grondig aanpassen, om efficiƫnter te worden, met minder uitstoot van broeikasgassen en met meer opwekking uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. De digitalisering maakt het mogelijk om deze drie doelstellingen tegelijk aan te pakken. De spreker gaat dieper in op de noodzakelijke paradigmaverschuiving van centrale planning en uitbating naar decentrale elektriciteitsopwekking en datagedreven vraagsturing, en situeert de regionale en Belgische stand van zaken binnen de Europese routekaart naar een koolstofarme toekomst.

Prof. dr. Geert Deconinck is professor in intelligente elektriciteitsnetten aan de KU Leuven (faculteit ingenieurswetenschappen) in het departement Elektrotechniek (ESAT). Hij doceert verschillende vakken die in het ruime kader van de elektrische energie passen, van smart grids tot verlichting en van robuuste regeltechniek tot hoogspanning. Hij is diensthoofd van de afdeling ELECTA, waarbinnen meer dan 60 onderzoekers hierover wetenschappelijk hoogstaand en industrieel relevant onderzoek verrichten. Hij is eveneens actief betrokken bij EnergyVille, het onderzoekscentrum rond intelligente energietoepassingen in de bebouwde omgeving.