Logo UHasselt

menu

Onderzoek ArcK


Frame

Onderzoek ArcK

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MISSIE FRAME

FRAME is an interdisciplinary research group from the Faculty of Architecture and Arts and MAD-PXL. Members of FRAME do not share a specific medium or a specific artistic praxis. What they do share is the viewpoint that the artistic, design or writing praxis itself offers a supplementary kind of knowledge, which cannot be obtained by other methods or theories.

Artistic research is a way of thinking in-and-through images, objects, and spaces.

Knowledge is generated by means of bodily experiences in relation to specific environments – a process in which not only cognitive, but also sensual and emotional factors play an important part.

---

FRAME is een interdisciplinaire onderzoeksgroep van de Faculteit Architectuur en kunst en MAD-PXL. De leden van FRAME delen geen specifiek medium of geen specifieke artistieke praktijk. Wat ze wel gemeen hebben, is het uitgangspunt dat de artistieke, ontwerp- of schrijfpraktijk zelf een supplementaire vorm van kennis aanreikt, die niet door andere methodes of theorieën kan worden verworven.

Artistiek onderzoek is een manier van denken in en door beelden, objecten en ruimtes. De kennis die dit soort van onderzoek oplevert, komt voort uit een ervarend lichaam in relatie tot specifieke omgevingen – een proces waarbij niet enkel cognitieve, maar ook zintuiglijke en emotionele factoren een cruciale rol spelen.