Logo UHasselt

menu

Architectuur


Bachelor architectuur: studieprogramma

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPLEIDINGSONDERDELEN BACHELOROPLEIDING

De bacheloropleiding architectuur is georganiseerd in vier studio’s: studio Ontwerpen, studio Beelding, studio Bouwkunde en studio Mens en Cultuur. Deze vier studio’s staan in voor verschillende opleidingsonderdelen.

Studio Ontwerpen

De ontwerpstudio is de kern van de opleiding architectuur. Hier leer je echt ontwerpen. De belangrijkste focus in de bachelorontwerpstudio is het wonen in al zijn facetten. In het eerste bachelorjaar krijg je basisbegrippen aangereikt, ontwikkel je ruimtelijk inzicht en een persoonlijke visie op architectuur. In het tweede bachelorjaar ontwerp je verschillende woonprogramma’s in diverse omgevingen. Op het einde van het derde bachelorjaar ben je in staat om een hele woonwijk te ontwerpen, inclusief de openbare ruimte en verwante bouwprogramma’s. De ontwerpstudio organiseert ook elk jaar een studiereis zodat je goede architectuur echt kunt beleven.

Studio Beelding

In de studio Beelding leer en oefen je de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt voor de verbeelding van ontwerpen. Het handmatig schetsen wordt intensief getraind, en je ontwikkelt inzicht in en gevoeligheid voor vorm, kleur en kunst. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan CAAD (Computer Aided Architectural Design).

Studio Bouwkunde

De opleidingsonderdelen van de studio Bouwkunde leveren alle kennis aan die een architect moet bezitten om een ontwerp technisch te kunnen realiseren. Dat begint met een basis wiskunde en fysica als voorbereiding op draagstructuur en bouwfysica. Ook materiaalleer en constructie van gebouwen worden vanaf het begin uitvoerig behandeld. Hierbij wordt aandacht gegeven aan hedendaagse uitdagingen zoals energiezuinig bouwen en het gebruik van duurzame materialen en technieken.

Studio Mens en Cultuur

De studio Mens en Cultuur ondersteunt de opleiding tot architect vanuit de kunst-, cultuur-, en menswetenschappen. Een architect moet immers zelfkritisch en maatschappijbewust kunnen reflecteren over zijn werk. De nadruk ligt op cultuurwetenschappen in relatie tot de domeinen van de cultuurfilosofie, de kunst en de architectuur. Daarnaast komen ook relevante aspecten uit de sociologie en de psychologie aan bod.