Logo UHasselt

menu

Architectuur


Architectuur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPLEIDINGSONDERDELEN BACHELOROPLEIDING

De bacheloropleiding architectuur is georganiseerd in vier studio’s: studio Ontwerpen, studio Beelding, studio Bouwkunde en studio Mens en Cultuur. Deze vier studio’s staan in voor verschillende opleidingsonderdelen.

Studio Ontwerpen

De studio Ontwerpen is de kern van de opleiding architectuur. Hier leer je echt ontwerpen. Je begint elk semester met een inleidende oefening waarin een specifiek thema wordt bestudeerd. In een aantal ontwerpprojecten waarin de essentie van het wonen centraal staat, wordt dit thema verder ingeoefend en uitgediept. De projecten worden steeds complexer. De nadruk ligt op het conceptueel ontwerpen, het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht en een persoonlijke visie op architectuur, het omgaan met en interpreteren van een programma en het inspelen op een landschappelijke of stedelijke context. Aan het einde van het leertraject maak je volledig zelfstandig een eigen ontwerp van een alternatief woonprogramma, zoals een vakantiehuis.

Studio Beelding

In de opleidingsonderdelen die verbonden zijn aan de studio Beelding leer en oefen je de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt voor de verbeelding van je ontwerpen.

In het opleidingsonderdeel Architectuurtekenen besteed je aandacht aan handmatig tekenen, maquettebouw en CAAD (Computer Aided Architectural Design). O.a het tekenen met de vrije hand wordt stap voor stap aangeleerd. Al schetsend leer je zo hoe je jouw eerste ontwerpideeën op papier kunt zetten. Daarnaast ontwikkel je in het opleidingsonderdeel Beelding inzicht in en gevoeligheid voor vorm, kleur en beeldende kunst door het maken van werkstukken zoals objecten, composities en tekeningen.

Studio Bouwkunde

De opleidingsonderdelen van de studio Bouwkunde leveren alle kennis aan die een architect moet bezitten om een ontwerp technisch te kunnen realiseren.

Dat begint met een basis wiskunde en fysica. In Materiaalleer 1 worden een aantal basisbegrippen uit de scheikunde aangereikt die relevant zijn voor bouwmaterialen, verwerf je meer inzicht in de
eigenschappen van materialen en ga je dieper in op materiaalstructuren en de link met de materiaaleigenschappen. Het opleidingsonderdeel Constructie 1 leert je eenvoudige constructieve vraagstukken op te lossen door het logisch samenstellen van bouwonderdelen en -elementen rekening houdend met de beoogde architectuur en de inhoud die je
in andere opleidingsonderdelen uit de studio bouwkunde (bouwfysica, materiaalleer, draagstructuur) krijgt aangereikt.

Studio Mens en Cultuur

De studio Mens en Cultuur ondersteunt de opleiding tot architect vanuit de kunst-, cultuur- en menswetenschappen. Een architect moet immers zelfkritisch en maatschappijbewust kunnen reflecteren over zijn werk. In het eerste bachelorjaar bestaat Cultuurwetenschappen 1 uit een introductie in de cultuurwetenschappen in relatie tot de domeinen van de cultuurfilosofie, de kunst en de architectuur.