Logo UHasselt

menu

Geneeskunde


Geneeskunde

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STAGES

Tijdens de opleiding doorloop je verschillende stages:

Kijkstage

In het eerste en tweede opleidingsjaar worden er twee dagen kijkstage voorzien in verschillende settings: bij de huisarts, in het ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, in een geestelijke gezondheidszorgfaciliteit... Zo krijg je als student een brede kijk op de gezondheidszorg. Voor elke stage krijg je een specifieke opdracht mee. 

Verpleegstage

In de zomervakantie tussen jaar 1 en jaar 2 ga je twee weken op verpleegstage in het ziekenhuis. Je past de vaardigheden toe die je doorheen het academiejaar geleerd hebt en je krijgt een goede kijk op de rol van de verpleegkundige in het ziekenhuis. 

Medische stage

In het derde opleidingsjaar ga je tien dagen op medische stage, zowel bij de huisarts als in het ziekenhuis. 

Inleefstage

Studenten kunnen zich kandidaat stellen voor een inleefstage in het buitenland (India, Myanmar...) tijdens de zomervakantie volgend op het derde bachelorjaar. Aan deze stage is een voorbereidingstraject en een selectieprocedure verbonden. 

Casussen

Om vanuit de authentieke beroepspraktijk te vertrekken, wordt in elk opleidingsonderdeel met verschillende soorten casussen gewerkt:

Themacasus

Een themacasus of een inleidende casus vormt de klinische kapstok waaraan nieuwe leerstof voor een bepaalde periode van één of meerdere weken wordt opgehangen. Door deze casussen begrijp je waarom je bepaalde leerstof moet kennen en kunnen als toekomstige arts. 

Integratiecasus

In de integratiecasus leer je de kennis en de vaardigheden van het huidige en de voorgaande kwartielen toepassen. Op de kwartieltoets zal je gelijkaardige casussen moeten oplossen. 

Interdisciplinaire casus

Elk kwartiel heeft een interdisciplinaire casus waarbij alle mogelijke aspecten van ziekte en gezondheid aan bod komen. Het verhaal en de ervaringen van de patiënt staan hierbij centraal.