Logo UHasselt

menu

Interieurarchitectuur


Interieurarchitectuur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPLEIDINGSONDERDELEN BACHELOROPLEIDING

De bachelor interieurarchitectuur is georganiseerd in vier studio’s: studio Ontwerpen, studio Beelding, studio Bouwkunde en studio Mens en Cultuur. Deze vier studio’s staan in voor verschillende opleidingsonderdelen.

Studio Ontwerpen

De studio Ontwerpen is de kern van de opleiding interieurarchitectuur. Hier leer je jezelf ontwikkelen als ontwerper en krijg je de bouwstenen aangereikt om met steeds complexere programma’s en sites aan de slag te kunnen gaan. Naast de eigenlijke studio - waar je individueel of in kleine groepjes begeleid wordt door ontwerpers - zijn er ook hoorcolleges die ingaan op ontwerptheorie.

Tijdens het eerste bachelorjaar ligt de nadruk op de relatie tussen mens en ruimte (afmetingen, betekenisgeving, handelingen…) en de relatie tussen materialen en kleuren waarmee de ruimte en objecten worden gevormd (kleur, vorm, textuur, licht, verhoudingen...). Je leert ook een woonprogramma opstellen met oog voor verschillende woonactiviteiten en de subjectieve ruimtebeleving door de gebruiker. Ook de grafische presentatie van je projecten krijgt veel aandacht.

Studio Beelding

Binnen de studio Beelding ontwikkel je je artistieke creativiteit, en leer je ook hoe je je eerste ontwerpideeën op papier kunt zetten. Het tekenen met de vrije hand krijg je stap voor stap aangeleerd. Je leert niet alleen snelle notitieschetsen te maken, maar ook presentatietekeningen met aandacht voor schaduw, textuur, detail en verhouding. Daarnaast leer je ook vlot werken met allerlei digitale ontwerptools. Je leert hoe je software kunt gebruiken om je ontwerp op een zowel technisch correcte als esthetisch aantrekkelijke manier te presenteren.

Studio Bouwkunde

In de opleidingsonderdelen van de studio Bouwkunde raak je vertrouwd met de kenmerken van allerlei courante materialen, net als met hun verwerkingsmogelijkheden en toepassingsgebieden. Ook krijg je hier de basisprincipes van interieurconstructie aangereikt. Verder is er ook aandacht voor elementen die met het comfort van de gebruiker te maken hebben (bijvoorbeeld warmte, licht en akoestiek).

Je leert ook om de fysische en chemische eigenschappen van materialen te interpreteren en op basis hiervan een gefundeerde materiaalkeuze te maken tijdens het ontwerp.

Studio Mens en Cultuur

In de studio Mens en Cultuur verwerf je een historisch overzicht van de (interieur)architectuur en kunst en leer je hoe historische elementen nog steeds een rol spelen in de actuele ontwerppraktijk. Verder maak je ook kennis met de basisbegrippen van de mens- en cultuurwetenschappen. Dit begrippenkader helpt je om het menselijk gedrag in ruimtes te analyseren en maakt je ook bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de interieurarchitect. Je raakt vertrouwd met een aantal onderzoeksvaardigheden, zowel uit klassiek wetenschappelijk onderzoek als uit ontwerpend onderzoek, en je leert deze toepassen binnen de verschillende domeinen.