Logo UHasselt

menu

Interieurarchitectuur


Bachelor interieurarchitectuur: studieprogramma

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPLEIDINGSONDERDELEN BACHELOROPLEIDING

De bachelor interieurarchitectuur is georganiseerd in vier studio’s: studio Ontwerpen, studio Beelding, studio Bouwkunde en studio Mens en Cultuur

Studio Ontwerpen

In de ontwerpstudio, die het zwaartepunt vormt van de opleiding en waar je individueel of in kleine groepjes begeleid wordt door ontwerpers, komen alle ontwerpvaardigheden aan bod: Je start met de relatie tussen mens en ruimte (afmetingen, betekenisgeving, handelingen…) en de relatie tussen materialen en kleuren waarmee de ruimte en objecten worden gevormd (kleur, vorm, textuur, licht, verhoudingen...). Vervolgens leer je een woonprogramma opstellen met oog voor verschillende woonactiviteiten en de subjectieve ruimtebeleving door de gebruiker. In het derde bachelorjaar volg je 4 afzonderlijke ontwerpstudio's waarin je werkt rond een specifieke ontwerpopdracht binnen het domein van Scenografie, Meubel/Wonen, Retail design en Herbestemming.

Studio Beelding

In de studio Beelding leer en oefen je de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt voor de verbeelding van ontwerpen en je verwerft er basistechnieken uit de vrije en toegepaste kunsten. Je leert er schetsen, waarnemen en je werk grafisch presenteren, je ontwikkelt je conceptueel denken met oog voor beeldende expressie en experiment en je raakt ook vertrouwd met digitale ontwerptools.

Studio Bouwkunde

In de studio Bouwkunde verwerf je de nodige kennis over de bouwtechnische aspecten van het ontwerpen: je doet grondige kennis op over welke materialen je kunt gebruiken in je ontwerp en krijgt de basisprincipes van interieurconstructie aangereikt. Daarnaast verwerf je inzicht in verschillende aspecten die met het comfort van de gebruiker te maken hebben (bv. verwarmings- en ventilatiesystemen, licht en akoestiek).

Studio Mens en Cultuur

In de studio Mens en Cultuur verwerf je een historisch overzicht van de (interieur)architectuur en kunst en leer je hoe historische elementen nog steeds een rol spelen in de actuele ontwerppraktijk. Verder maak je kennis met de basisbegrippen van de mens- en cultuurwetenschappen (filosofie, psychologie, sociologie, semiotiek...) en raak je vertrouwd met een aantal onderzoeksvaardigheden, zowel uit klassiek wetenschappelijk onderzoek als uit ontwerpend onderzoek.