Logo UHasselt

menu

Rechten


Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPLEIDINGSONDERDELEN 1STE JAAR

Kwartiel 1

Je opleiding start met de basis in het opleidingsonderdeel Beginselen van het recht. Welke soorten problemen komen in een samenleving voor? Hoe worden hiervoor juridische oplossingen geformuleerd? Hoe verloopt dit in de praktijk? In dit opleidingsonderdeel krijg je de tools aangereikt om vanuit een juridische invalshoek de juiste vragen te stellen en zelf tot een oplossing te komen.

Deze basiskennis wordt tijdens Practicum 1: oplossen van juridische problemen aangevuld met elementaire juridische vaardigheden zoals het grondig evalueren van rechtspraak, het zoeken van relevante bronnen rond een rechtsvraag, werken met wetboeken, etc.

Het opleidingsonderdeel Economie biedt je een algemene vorming, maar is meteen ook een noodzakelijke inleiding tot het ondernemingsrecht en het fiscaal recht. De bedoeling van het opleidingsonderdeel Economie is om enerzijds rechtenstudenten vertrouwd te maken met de belangrijkste economische begrippen en de economische manier van denken zodat zij anderzijds in staat zijn het maatschappelijk debat inzake economisch beleid te volgen en er aan deel te nemen.

Kwartiel 2

Een ander basisvak is Staatsrecht. In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de juridische fundamenten van de overheid en de relatie tussen de staat en de burger. Hierop wordt later in de opleiding verder gebouwd. En omdat kennis van geschiedenis van het recht bijdraagt tot een beter begrip van het huidige rechtssysteem wordt tijdens je eerste jaar ook al aandacht besteed aan de oorsprong van het Europese recht in het opleidingsonderdeel Geschiedenis van Recht en Rechtvaardigheid.

Taal neemt een belangrijke plaats in doorheen de opleiding. Al vanaf het eerste jaar zal je literatuur in andere talen, Engels en Frans, moeten verwerken. Om je talenkennis op een hoger niveau te tillen, staat het juridisch taalvak Legal English in het eerste jaar geprogrammeerd.

Kwartiel 3

In het opleidingsonderdeel Verbintenissenrecht ligt de focus op rechtsproblemen tussen burgers onderling. Het doel van dit opleidingsonderdeel is het verkrijgen van een grondige kennis van en inzicht in de begrippen, beginselen, concrete casuïstiek en rechtsbronnen van het Belgische verbintenissenrecht, ingebed in het Europees privaatrecht.

In Rechtsfilosofie helpen we je je kritische reflectie te ontwikkelen: we bekijken het recht vanuit andere hoeken en dat scherpt bijvoorbeeld je redeneer- en probleemoplossend vermogen aan.

Kwartiel 4

De wisselwerking tussen het internationaal, het Europees en het Belgisch recht bestudeer je ook in het afzonderlijke opleidingsonderdeel Internationaal en Europees recht. Wat is de aard van het internationaal recht? Wat is de verhouding met het nationaal en Europees recht? Welke bronnen van het internationaal recht zijn er? Dit zijn slechts enkele vragen die aan bod komen. Verder gaat het opleidingsonderdeel in op diverse aspecten van de Europese integratie, de structuur van de EU en de bronnen van het Europees recht en de relatie tussen het Europees recht, de nationale rechtsordes en de Europese instellingen.

Je basiskennis van het recht wordt tijdens je eerste jaar ten slotte aangevuld met juridische vaardigheden die je leert tijdens Practicum 2: juridisch schrijven. Hier leer je onder meer correct juridisch verwijzen en vaak gebruikte juridische documenten opstellen.