Logo UHasselt

menu

Bioveiligheidscommissie


Over Bioveiligheidscommissie

Bioveiligheidscommissie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ALGEMEEN

De Bioveiligheidscommissie adviseert en coördineert de opmaak en de opvolging van bioveiligheidsdossiers met betrekking tot de verschillende onderzoeks- en onderwijsactiviteiten, waarbij werknemers blootgesteld worden aan biologische agentia, inzake gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen en inzake de introductie van GGO's in het leefmilieu. De commissie dient de bioveiligheidsdossiers in bij het wetenschappelijk evaluatiesysteem van bioveiligheid (SBB) van het Ministerie van Volksgezondheid, dat de toelatingsbesluiten verleent.