Logo UHasselt

menu

Bioveiligheidscommissie


Procedure voor het indienen van een studie

Bioveiligheidscommissie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ALGEMENE INFORMATIE

Voor het indienen van een bioveiligheidsdossier dient er steeds gebruik gemaakt te worden van de correcte aanvraagformulieren. Deze kan men terugvinden onder de link “documenten nodig ter indiening”.

 

Het dossier wordt slechts ontvankelijk verklaard indien:

• het dossier volledig is ingevuld

• alle vereiste documenten/bijlages aanwezig zijn

• een ondertekende hard copy versie en digitale versie aan de voorzitter wordt bezorgd.

 

De voorzitter neemt contact op met de externe consultant, die het dossier verder zal beoordelen. De evaluatie wordt door de consultant rechtstreeks aan de voorzitter doorgestuurd, die vervolgens het verslag bezorgt aan de indiener van het dossier. Indien er aanvullingen en/of correcties dienen te gebeuren, wordt de voorzitter steeds in de communicatie betrokken zodat hij op de hoogte blijft van het eindrapport.

 

Zodra het dossier een gunstige beoordeling heeft ontvangen van de bioveiligheidscommissie zorgt het secretariaat voor de ondertekening van het dossier en stuurt dit door naar de bevoegde instanties. Zodra de aanvrager van het dossier de toelatingsbesluiten van BSS heeft ontvangen, brengt hij/zij de voorzitter hiervan op de hoogte. Hij/zij bezorgt ook een kopie van de toelatingsbesluiten aan de voorzitter en het secretariaat.

 

Wanneer de verschillende maatregelen geïmplementeerd zijn, neemt de bioveiligheidscoördinator het initiatief om een afspraak vast te leggen met de voorzitter. Beide zullen in onderling overleg een controle uitvoeren of de vereiste procedures zorgvuldig zijn geïmplementeerd en worden nageleefd.