Logo UHasselt

menu

Help studenten


Leeromgeving

Help studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

Q&A

Waarom is het uiterst belangrijk steeds af te melden uit Blackboard?

  • Eens u aangemeld bent in Blackboard blijft deze 'sessie' gedurende een bepaalde tijd actief (± 1/2 uur). Niet afmelden en vervolgens uw pc verlaten, betekent dat anderen in uw naam bepaalde acties kunnen ondernemen in Blackboard. Deze kunnen goed bedoeld zijn maar kunnen eventueel ook met slechte bedoelingen uitgevoerd worden. U bent hiervoor op dat moment verantwoordelijk want uw account is op dat moment in gebruik.
  • Het afmeldprincipe geldt voor elke intranettoepassing.

Toegang tot een Blackboard opleidingsonderdeel wanneer dit niet voorkomt in uw individueel traject!

Studenten vragen regelmatig toegang tot een bepaalde cursus in Blackboard zonder dat dit opleidingsonderdeel in hun individueel traject is opgenomen. De redenen kunnen divers zijn: interesse, naslag, onderzoek in het kader van een thesis, enz. Vanwege de automatische koppeling tussen het administratief systeem UHasselt en Blackboard worden studenten enkel en alleen op een Blackboard opleidingsonderdeel geregistreerd wanneer dit in zijn/haar individueel traject is opgenomen en er nog geen credit of vrijstelling voor behaald is. Hieraan kan op de volgende manier tegemoet gekomen worden:

  • het enrollment-systeem voor dit opleidingsonderdeel in Blackboard instellen op "self-enrollment". Een docent kan deze optie instellen! een gebruiker kan zich na inloggen in Blackboard via het tabblad "Courses" - tweede tabblad na "My Blackboard" in de horizontale menustructuur van het portaal van Blackboard - naar dit opleidingsonderdeel begeven (mits hij/zij het studiegidsnummer kent) en zal aldaar de mogelijkheid hebben zichzelf te enrollen.

Self-enrollment in een opleidingsonderdeel van Blackboard is enkel en alleen mogelijk wanneer deze optie die dit toelaat, expliciet door de betrokken docent of systeembeheerder is aangevinkt!

Het beheer van "My Courses" in het portaal van Blackboard

In het begin van een academiejaar worden studenten soms geënrolled in opleidingsonderdelen in Blackboard op basis van hun hoofdinschrijving omdat hun individueel traject nog niet volledig is. Naarmate dat traject volledig wordt zullen zijn op de voor hen beschikbare Blackboard cursussen ingeschreven zijn. Echter voor de opleidingsonderdelen waarvoor zij bij aanvang geënrolled werden en die uiteindelijk niet in hun individueel traject voorkomen zullen zij geënrolled blijven.
Gebruikers kunnen het "My Courses"-overzicht echter zelf oppoetsen door gebruik te maken van de functionaliteit  "Manage My Courses Module Settings" (= tandwielicoontje rechtsboven in de module My Courses). Via de "display courses" checkbox" kunnen zij immers een opleidingsonderdeel uit het overzicht van "My courses" onzichtbaar maken.
Opleidingsonderdelen die in het individueel traject voorkomen zullen in "My courses" beschikbaar blijven in een bepaald academiejaar zolang er voor dit opleidingsonderdeel geen credit behaald is.

Bepaalde opleidingen verschijnen niet in het "My Courses" overzicht?


De volgende vraag wordt regelmatig gesteld: "Ik heb geen toegang tot opleidingsonderdelen X of Y in Blackboard. Kunt U dit (deze) a.u.b. toevoegen?"

De voorwaarde opdat een opleidingsonderdeel in Blackboard zichtbaar is zijn:

  • Elke student beschikt over een individueel traject ("Mijn Studentendossier") waarin opgenomen is welke opleidingsonderdelen hij/zij opneemt in dit academiejaar.
    Vakken verschijnen maar in de module "My Courses" van Blackboard wanneer aan beide voorwaarden voldaan is.

Ondanks alle controles verschijnt het opleidingsonderdeel niet in het 'My Courses' overzicht.

  • Mogelijk toch al een credit behaald voor dit opleidingsonderdeel?

In alle andere gevallen kan u zich best wenden tot het studentensecretariaat van uw faculteit.