Logo UHasselt

menu

Onderzoeksgroep Bouwkunde (CERG)


Applicatiecentrum Beton en Bouw

Ontstaan en missie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONTSTAAN EN MISSIE

Het idee voor de uitbouw van een grootschalig onderzoekslaboratorium voor het testen van klassieke en innovatieve constructiematerialen ter ondersteuning van de Limburgse bouwindustrie gaat al een tiental jaren terug. Met de integratie van de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen in de UHasselt en na de oprichting van de onderzoeksgroep CERG in 2014, was er ook een nood aan een onderzoekslabo waar fundamenteel onderzoek en contractonderzoek ten dienste van de industrie kan gebeuren.

De UHasselt en verschillende partners uit de Limburgse bouwindustrie vonden elkaar dan ook voor de uitbouw van een nieuw state-of-the-art bouwkundig labo waarin de vertaalslag wordt gemaakt van academisch onderzoek naar toepassingen in de bouwpraktijk.

De missie van het Applicatiecentrum Beton en Bouw (ACB²) is dan ook om een katalysator te zijn in de verdere ontwikkeling en uitbouw van de regionale beton- en bouwindustrie door middel van de wisselwerking tussen fundamenteel onderzoek, contractonderzoek en dienstverlening.