Logo UHasselt

menu

Onderzoeksgroep Bouwkunde (CERG)


Onderzoeksexpertise

Onderzoeksexpertise

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WEGENBOUW

De onderzoeksgroep CERG zet zich ook in op de bevordering van het huidige wegontwerp en de wegergonomie. Binnen de tak wegenbouw worden de volgende onderzoekstopics behandeld:

 • Infrastructuur:
  • Het verkennen van de bereidheid van de weginfrastructuur voor geautomatiseerde voertuigen
 • Wegontwerp:
  • Onderzoek naar de impact van verschillende wegconfiguraties op het gedrag van geautomatiseerde voertuigen
  • Evaluatie van mobiliteitsperformantie van verschillende types van wegintersecties en andere weginfrastructuur
 • Wegverharding
  • Evaluatie van de slijtage en levensduur van wegverharding onder belasting van geautomatiseerde voertuigen
  • Evaluatie van de impact van geautomatiseerde voertuigen op het structurele ontwerp van wegverharding
 • Veiligheid
  • Evaluatie van innovatieve ingrepen op wegontwerp in rijsimulatoronderzoek
  • Onderzoek naar de impact van geautomatiseerde voertuigen