Logo UHasselt

menu

Onderzoeksgroep Bouwkunde (CERG)


Over ons

Onderzoeksgroep Bouwkunde (CERG)

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSVISIE

De Construction Engineering Research Group (CERG) is de bouwkundige onderzoeksgroep binnen de faculteit Industriële ingenieurswetenschappen. Sinds de officiële oprichting in 2014 wordt binnen haar onderzoeksdomeinen ingezet op twee niveaus. Enerzijds het internationale niveau waarbij een focus wordt gelegd op fundamenteel onderzoek naar zowel de analytische en numerieke modellering als de experimentele beproeving van structurele systemen en infrastructuur. Anderzijds is er ook het regionale niveau waarin de onderzoeksgroep streeft naar de vertaling van het fundamenteel onderzoek naar intelligente en praktische toepassingen die inspelen op de huidige tendensen en noden van de sector ter ondersteuning van het werkveld en de maatschappij.

De synergie tussen het fundamenteel en toepassingsgeoriënteerd luik biedt de mogelijkheid om op een pro- en interactieve manier faalmodi in structuren te modelleren en simuleren over de schalen heen. CERG vormt dus een brug tussen fundamenteel en toepassingsgericht structuurmechanisch onderzoek. In deze context ijvert de onderzoeksgroep voor:

  • Het bijdragen tot de internationale state of art als drijfveer van groei en innovatie van de sector en de maatschappij.
  • De ondersteuning van en met het regionale werkveld door de ontwikkeling van efficiënte tools voor de optimalisatie van structurele oplossingen.
  • De continue vorming en opleiding van de huidige en toekomstige ingenieurs door de disseminatie en toepassing van de onderzoeksresultaten in het onderwijs en naar het werkveld.