Logo UHasselt

menu

Onderzoeksgroep bouwkunde (CERG)


Onderzoeksexpertise

Onderzoeksgroep bouwkunde (CERG)

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WEGENBOUW

De CERG onderzoeksgroep zet zich ook in op de bevordering van het huidige wegontwerp en de wegergonomie. De invloed van wegenbouwkundige aspecten op het rijgedrag van de weggebruikers wordt hierbij onderzocht. Er wordt zowel gekeken naar het eigenlijke wegontwerp (geometrie en dwarsprofiel) als naar de ondersteunende infrastructurele inrichtingen (signalisatie en markeringen). De uitvoering van dit onderzoek gebeurt door middel van rijsimulatoronderzoek in samenwerking met het instituut voor mobiliteit (IMOB).