Logo UHasselt

menu

CID


Centrale Informaticadiensten

CID

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ICTO ALGEMEEN

De cel ICTO is verantwoordelijk voor het gebruik van Informatie- en CommunicatieTechnologie in het Onderwijs.


Taken van de cel ICTO

Beheer campuswijd elektronisch leerplatform Blackboard

Het adviseren, stimuleren, implementeren, begeleiden en evalueren van ‘ICT in het onderwijs’ 

  • De cel ICTO heeft als taak het zinvol gebruik van ICT in het leerproces te stimuleren. Zij zoekt hierbij voortdurend naar een meerwaarde die de betrokken leeractiviteiten kunnen bieden aan het klassikale onderwijs en overtuigt de gebruikers hiervan en speelt gepast in op initiatieven van onderwijsvernieuwing door individuen of groepen.
  • Aanbod promoten en zorgen voor de nodige knowhow en vaardigheden bij de stafleden. Instrumenten hiertoe zijn meestal workshops en klassikale opleidingen. 
  • Beheer van centrale onderwijsservers
  • Dagelijks operationeel beheer van Blackboard.
  • Installeert, configureert, onderhoudt en update software die zich op de centrale leerservers bevindt;
  • Het elektronisch leerplatform is geïntegreerd met de data in de achterliggende administratieve systemen: studenten, docenten, opleidingsonderdelen.

Software

  • ICTO beheert een aantal softwarepakketten o.a. deze waarvoor een campuslicentie is afgesloten. 
  • Installaties Software: Regelmatig dient er op vraag van stafleden bijkomende software geïnstalleerd te worden in bepaalde PC-klassen. 
  • Softwaredatabank: De uitbouw van een dergelijke databank laat elke medewerker toe na te gaan welke software beschikbaar is voor onderwijs en onderzoek, wie deze software gebruikt in onderwijs en onderzoek, onder welke licentievorm en te onderkennen wie de inhoudsdeskundigen zijn voor de betrokken pakketten.
  • Helpdesk software: ICTO fungeert als eerstelijns helpdesk voor vragen en problemen aangaande de elektronische leeromgeving (gebruik, aanmaak leermateriaal, organisatie, …) en als tweedelijns helpdesk voor vragen en problemen aangaande (campus)software.

Documentbeheersysteem UHasselt: De centrale administratie van de universiteit wenst overzicht te behouden van de informatiestroom. Zowel de door de interne stafleden zelf gecreëerde documenten als de via e-mail en via de gewone post ontvangen documenten moeten vlot toegankelijk en opvraagbaar zijn aan de hand van aan de documenten toegevoegde metadata (keywords, trefwoorden), en via vrije tekstopzoeking. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Microsoft Sharepoint omgeving.

Lid van Team Google:  Verzorgt de ondersteuning en communicatie aangaande G Suite omgeving.