Logo UHasselt

menu

Comité voor Medische Ethiek UHasselt


Procedure voor het indienen van een studie

Comité voor Medische Ethiek UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

JAARLIJKS VOORTGANGSRAPPORT

Indien het CME UHasselt aangeduid werd als leidinggevend ethisch comité en het uniek advies heeft gegeven, dient de onderzoeker jaarlijks en aan het einde van de studie een voortgangsrapport te bezorgen aan het CME UHasselt.

Voortgangsrapport