Logo UHasselt

menu

Comité voor Medische Ethiek UHasselt


Procedure voor het indienen van een studie

Comité voor Medische Ethiek UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ALGEMENE INFORMATIE

Het volledige dossier dient minimum 10 dagen voor de eerstkomende vergadering van het Comité voor Medische Ethiek op het secretariaat toegekomen zijn. Het dossier wordt slechts ontvankelijk verklaard als alle documenten aanwezig zijn.

Indien voor een studie de goedkeuring van de Wetenschappelijke Raad van de Universitaire Biobank Limburg (UBiLim) vereist is, wordt er enkel advies gegeven wanneer deze goedkeuring aan het dossier is toegevoegd.

Onderzoekers en opdrachtgevers verbonden aan de UHasselt kunnen gebruik maken van een polis die hun aansprakelijkheid dekt volgens de bepalingen van artikel 29 van de wet van 7 mei 2004. 
Het verzekeringsattest kan aangevraagd worden via verzekeringsaanvraag

 

Het dossier wordt elektronisch ingediend (1 Pdf-file). Daarnaast vraagt het comité van een aantal documenten zoals de indieningsbrief, het aanvraagformulier, het protocol, het informed consent en eventuele vragenlijsten 12 gedrukte exemplaren.