Logo UHasselt

menu

CMK - Centrum voor milieukunde UHasselt


Onderzoek

CMK  - Centrum voor milieukunde UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEK

Eén van de doelstellingen van het CMK als instituut is het onderzoek van zijn verschillende onderzoeksgroepen meer te concentreren rond een beperkt aantal gemeenschappelijke topics. Het CMK-onderzoek is momenteel gericht op drie domeinen (kerncompetentiedomeinen). Deze keuze werd enerzijds gemaakt op basis van een grondige inventarisatie en evaluatie van de aanwezige expertise, maar anderzijds ook op basis van de nationale en internationale reputatie in de verschillende domeinen. Verder werd er ook gekeken naar toekomstperspectieven en mogelijkheden tot financiering van elk onderzoeksdomein. De groepsoverschrijdende speerpuntstrategie leidt tot een complementariteit van de onderzoeksgroepen. Deze complementariteit zorgt voor heel wat voordelen met betrekking tot versterking van de kritische massa, efficiëntie van inzet van apparatuur, 'kruisbestuiving' en verhoogde mogelijkheden bij projectwerving.

Volgende kerncompetentiedomeinen werden vastgelegd:

Onderzoeksgroepen

De complexiteit van de milieuproblematiek vereist een multidisciplinaire aanpak.

Zeven onderzoeksgroepen uit drie departementen en uit de vier faculteiten nemen deel aan het onderzoek binnen de drie kerncompetentiedomeinen. Alles samen zijn hierbij 13 leden van het zelfstandig academisch personeel betrokken, 12 postdoctorale onderzoekers, een 35-tal doctorandi (assistenten op kader en bursalen) en 10 technisch en ondersteunend personeel.

Publicaties

Bibliografie CMK