Logo UHasselt

menu

CMK - Centrum voor milieukunde UHasselt


Onderzoek

CMK  - Centrum voor milieukunde UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BIODIVERSITEIT, FYLOGENIE EN POPULATIESTUDIES

Het onderzoek van de onderzoeksgroep Biodiversiteit, Fylogenie en Populatiestudies richt zich op verschillende aspecten van de biologie van vrijlevende platwormen (“turbellaria”), een ecologisch belangrijke groep van organismen waartoe een aantal modelorganismen behoren. De nadruk ligt hierbij op de volgende onderzoeksdomeinen:

 1. Effecten van milieustress op regeneratie, stamceldynamiek en reproductie.
Platwormen zijn unieke dieren omdat ze beschikken over een bijzonder systeem van totipotente cellen: de stamcellen, ook vaak neoblasten genoemd. Deze neoblasten staan in voor een groot aantal levensnoodzakelijke processen, zoals regeneratie na verwonding en vervanging van weefsels. Bovendien spelen neoblasten een cruciale rol in de (asexuele) voortplanting. De invloed van milieustress op deze processen, en dan voornamelijk de effecten van blootstelling aan zware metalen, wordt onderzocht bij twee modelorganismen: Schmidtea mediterranea en Macrostomum lignano.
M. lignano  M. lignano, stamcelkleuring


2. Moleculaire en cellulaire aspecten van toxiciteit.

Binnen deze onderzoekslijn worden de effecten van blootstelling aan verschillende contaminanten onderzocht op het niveau van het genoom, transcriptoom en proteoom. De nadruk ligt hierbij voornamelijk op het onderzoek naar oxidatieve stress en de rol die reactieve zuurstofspecies (ROS) spelen in signaal transductie pathways die leiden naar de dood van de cel (apoptose en necrose), dan wel naar herstel van de cel.

3. Biodiversiteit, fylogenie en fylogeografie.

De biodiversiteit van vrijlevende platwormen is bijzonder slecht in kaart gebracht, en de fylogenetische relaties van de verschillende taxa van turbellaria zijn verre van opgelost. In deze onderzoekslijn verrichten we onderzoek naar de diversiteit van vrijlevende platwormen (voornamelijk Proseriata en Rhabdocoela) zowel op morfologisch als op moleculair niveau, waarbij het onderzoek naar cosmopoliete soortencomplexen en het nut van DNA-barcoding een belangrijke plaats inneemt. Hierop verder bouwend onderzoeken we de fylogenetische relaties van en binnen bepaalde taxa, met nadruk op het ontstaan en de evolutie van een aantal zoetwatertaxa.