Logo UHasselt

menu

CMK - Centrum voor milieukunde UHasselt


Onderzoek

CMK  - Centrum voor milieukunde UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KERNCOMPETENTIEDOMEINEN

Het CMK-onderzoek is momenteel gebundeld in drie grote onderzoeksthema's. Deze keuze werd enerzijds gemaakt op basis van een grondige inventarisatie en evaluatie van de aanwezige expertise, maar anderzijds ook op basis van de nationale en internationale reputatie in de verschillende domeinen. Verder werd er ook gekeken naar toekomstperspectieven en mogelijkheden tot financiering van elk onderzoeksdomein. De groepsoverschrijdende speerpuntstrategie leidt tot een complementariteit van de onderzoeksgroepen. Deze complementariteit zorgt voor heel wat voordelen met betrekking tot versterking van de kritische massa, efficiëntie van inzet van apparatuur, ‘kruisbestuiving’ en verhoogde mogelijkheden bij projectwerving.

Volgende kerncompetentiedomeinen werden vastgelegd: