Logo UHasselt

menu

CMK - Centre for Environmental Sciences


Education

Education

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BUSINESS ECONOMICS

Handelswetenschappen

De opleiding handelswetenschappen biedt een wetenschappelijk vorming met veel aandacht voor de bedrijfsrealiteit. Als handelswetenschapper word je geconfronteerd met reële bedrijfsproblemen waarvoor je een oplossing moet vinden met behulp van de aangeleerde modellen en methodes. Je verwerft kennis in veel verschillende domeinen: economie, boekhouden, recht, marketing, talen, logistiek… De vorming van een toekomstig manager in een actuele bedrijfsrealiteit staat centraal.

Toegepaste economische wetenschappen

Naast toegepaste bedrijfseconomische kennis verwerf je als TEW’er ook een grondige algemene economische kennis die je toelaat om diepgaande analyses en optimale oplossingen voor diverse beleidsproblemen te formuleren. Tijdens de opleiding leer je verschillende theorieën, modellen en analytische instrumenten gebruiken om in een veranderende (wereld)omgeving steeds tot optimale strategische keuzes te komen. Hiervoor kun je steunen op een gedegen kennis van verschillende functionele domeinen van de bedrijfseconomie. De TEW’er is niet alleen een specialist in zijn domein, maar ook een onmisbare brug tussen zowel de verschillende bedrijfsfuncties binnen een organisatie als tussen deze organisatie en het bredere maatschappelijk veld.

Handelsingenieur

Een handelsingenieur verwerft, bovenop een gedegen bedrijfseconomische kennis en vaardigheden, ook kennis van technologie en (productie) processen. Als handelsingenieur kun je complexe en technische processen binnen en tussen ondernemingen optimaliseren. Voor het oplossen van deze optimalisatieproblemen gebruik je gevorderde kwantitatieve methoden en breng je zowel economische als technische factoren in rekening. Een handelsingenieur vervult vaak een brugfunctie tussen het management van de verschillende functionele domeinen in een bedrijf zoals productie, logistiek, financiën, verkoop, en onderzoek en ontwikkeling.

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Een handelsingenieur in de beleidsinformatica is in de eerste plaats een handelsingenieur met name in de bachelorjaren zijn beide opleidingen dus sterk gelijklopend. Je verwerft inzicht in de werking van de verschillende functionele domeinen, met een focus op bedrijfsprocessen en de rol van data en informatie. Je leert de verschillende activiteiten in een proces in kaart te brengen en analyseren waar doorstroming van werk en informatie kritisch of problematisch is en nieuwe processen ontwerpen. Hiertoe verwerf je vaardigheden om grote hoeveelheden data efficiënt te verwerken en analyseren. Aansluitend leer je de nodige systemen te ontwerpen die deze processen ondersteunen en tijdig de juiste informatie aanreikt zodat werknemers de juiste beslissingen nemen. Als handelsingenieur in beleidsinformatica beschik je over de nodige kennis en vaardigheden om door te groeien tot architect van een bedrijf.

Waarom kiezen voor een economische opleiding @ UHasselt?

> Om hoogwaardig onderwijs te bieden, streven we ernaar om het onderwijs te bouwen op (eigen) actueel wetenschappelijk onderzoek, en tegelijk zoveel mogelijk de link met de realiteit te leggen via, bijvoorbeeld, reële casestudies en gastsprekers.
> We streven naar een krachtige en activerende onderwijsleeromgeving, met een waaier van interactieve werkvormen. Tijdens meer dan de helft van de contacturen werk je interactief en in kleine groep (max. 35 studenten). Dit helpt je ook om het studiemateriaal te verwerken. Ook aan de hand van trimestriële examens in het eerste bachelorjaar spelen we kort op de bal: je krijgt snel feedback over je studiekeuze en -resultaten en eventuele bijsturingen.