Logo UHasselt

menu

UHasselt


Actueel

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FAQ

Op deze pagina krijg je een antwoord op de meestgestelde vragen van studenten en personeelsleden van UHasselt. De informatie wordt geüpdatet telkens dit nodig is. Belangrijke informatie wordt ook steeds meegedeeld via je uhasselt-mailadres.

Informatie over de aangepaste werkregeling voor personeel is beschikbaar op intranet, dit geldt ook voor richtlijnen voor het werken in de labo’s .

Informatie over aanpassingen in verband met hun studies ontvangen studenten via hun opleiding.

Bij twijfel of een specifieke vraag kan je ook contact opnemen via coronavirus@uhasselt.be of 011 26 82 82. 

Laatste update: dinsdag 5 mei
___________________________________________________________________

De universiteit blijft operationeel, maar toch moet ik thuiswerken? 

Personeel werkt -als de job dit toelaat, of voor het deel van de job waarvoor dit kan- verplicht thuis tot nader bericht. Ook onderzoekers moeten, waar mogelijk of voor het deel van het onderzoek waar dat mogelijk is, telewerken. Als het toch nodig is om op de campus te werken of onderzoek uit te voeren -dit geldt ook voor doctoraatsstudenten- dan moeten de hygiënemaatregelen en social distancing nageleefd worden. 

Concrete richtlijnen over thuiswerken, werken in de labo's, afwezigheidsmeldingen en het gebruik van de tikklok vind je op intranet

Wat met de lessen? 

Vanaf maandag 16 maart 2020 worden alle lessen op afstand georganiseerd en dit tot het begin van de juni-zittijd. Studenten ontvangen alle relevante informatie hierover via Blackboard.

Wat met de examens?

De examens in de juni-zittijd gaan door op de campus tenzij door de geldende coronamaatregelen van de overheid geopteerd moet worden voor off campus examens. De studenten worden hierover geïnformeerd via de opleidingen. 

Wat met bachelor- en masterproeven en stages?

Bachelor- en masterproeven en stages zijn tijdelijk opgeschort en worden verplicht uitgesteld, tenzij er meteen kan overgeschakeld worden naar een digitaal alternatief voor opvolgingsgesprekken en activiteiten op de werkplek. 

We gaan er dus van uit dat er geen verplaatsing van de student en geen fysiek contact met de docent of begeleiders nodig is voor de evaluaties, stages, bachelor- of masterproeven die blijven doorlopen. 

Deze regeling voor bachelor- of masterproeven en stages geldt eveneens voor de studenten die voor hun proef of stage naar een externe werkplek zouden gaan, zoals een bedrijf, een school,...

In sommige gevallen kan het nodig zijn onderwerpen en verwachtingen van bachelor- of masterproeven en stages aan te passen. In overleg met de OMT-voorzitters en examencommissievoorzitters wordt beslist over de wijze waarop en de gevallen waarin dit gebeurt. De vicerector onderwijs is hiervoor de contactpersoon. 

Dit wordt met de betrokken studenten duidelijk en voorafgaand gecommuniceerd vanuit de opleiding via Blackboard. 

Kan ik een beroep doen op onderwijs- en examenfaciliteiten als gevolg van de coronamaatregelen?

 • ben je een student die tot een risicogroep behoort omwille van leeftijd of medische redenen
 • ondervind je moeilijkheden om deel te nemen aan digitaal onderwijs/digitale examens
 • kan je door geldende corona-inreisbeperkingen niet aanwezig zijn bij examens die op de UHasselt-examenlocaties plaatsvinden

Dan kan je een aanvraag indienen voor onderwijs- en/of examenfaciliteiten. Je aanvraag en attest moeten ons uiterlijk op 12.05.2020 via faciliteiten@uhasselt.be bereiken.

Wat met mijn doctoraatsverdediging?

Doctoraatsverdedigingen kunnen doorgaan op voorwaarde dat alle maatregelen m.b.t. hygiëne en social distancing gerespecteerd worden.

Om maximaal tegemoet te komen aan het publieke karakter van de verdediging wordt voorgesteld de UHasselt-verdedigingen tijdens de periode waarin de coronamaatregelen van kracht blijven te laten plaatsvinden in een professionele "green room" in het nieuwe gebouw van de Confederatie Bouw Limburg. Voor een afwijkende werkwijze dient een gemotiveerd voorstel bij de rector voorgelegd te worden. De doctorandus kan er uiteraard ook voor opteren om de verdediging toch te verschuiven naar een latere datum.

De procedure voor de jurysamenstelling en rectorale toelating tot verdediging blijft ongewijzigd. Aanspreekpunt blijft DOC. Voor de praktische modaliteiten (infrastructuur) van de verdediging bij de Confederatie Bouw Limburg is Bruno Janssen aanspreekpunt. 

Wat met buitenlandse reizen? 

UHasselt heeft op 12 maart 2020 een algemeen reisverbod uitgevaardigd voor alle buitenlandse reizen in het kader van studie- en werkgerelateerde activiteiten. Dit reisverbod geldt tot 1 juli 2020 voor medewerkers en tot 31 augustus voor studenten. Afwijkingen kunnen enkel op gemotiveerd verzoek toegestaan worden door de vicerector Onderzoek en Internationalisering. 

Met vragen over dit verstrengd reisbeleid kan je terecht bij de dienst Internationalisering via dios@uhasselt.be of 011 26 90 09. 

Up-to-date algemene reisadviezen vind je op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, https://diplomatie.belgium.be/nl

Hoe zit het met mijn kot?

De huidige regelgeving laat niet toe om je huurcontract zomaar te verbreken.

De modelhuurcontracten van ons kamerbestand zijn van bepaalde duur. Ze kunnen enkel verbroken worden als één van de volgende redenen van toepassing is:

 • Bij het stopzetten van de studies, mits een opzeggingstermijn van twee maanden. De student dient een attest van de onderwijsinstelling voor te leggen aan de verhuurder dat bewijst dat hij/zij zich daadwerkelijk heeft uitgeschreven aan de desbetreffende onderwijsinstelling. De verhuurder mag dit verifiëren bij de onderwijsinstellingen.
 • Bij het overlijden van een ouder of een andere persoon die instaat voor het levensonderhoud van de student, mits een opzeggingstermijn van twee maanden.
 • Bij het overlijden van de student. 
 • In geval van overmacht.

Het stopzetten van de fysieke lessen wordt juridisch echter niet gezien als overmacht. Om overmacht te kunnen inroepen voor de beëindiging van de huurovereenkomst, moet er namelijk een reden zijn die het hem/haar, buiten de wil van de huurder om, onmogelijk maakt om in het gehuurde goed te verblijven.

Deze reden is er momenteel niet. Er is momenteel geen plicht om naar huis te gaan en de koten zijn ook niet onbewoonbaar…

We zijn hier dus afhankelijk van de ‘goodwill’ van de eigenaar van je kot. 

Uiteraard willen we jou als student wel maximaal steunen. Om die reden hebben we deze juridische info ook gedeeld met de eigenaars uit ons kamerbestand en hen gevraagd om, indien mogelijk, een alternatief scenario in overweging te willen nemen (vb. het laten wegvallen van vaste kosten, slechts een deel van de huurprijs aanrekenen, een voortijdige opzeg overeenkomen...).

We adviseren je dus om je koteigenaar te contacteren en samen te bekijken of er mogelijkheden zijn.

Indien je door deze situatie in zware financiële problemen terecht komt, neem dan zeker contact op met onze sociale dienst op socialedienst@uhasselt.be

Blijft de bibliotheek geopend?

Zowel de Campusbibliotheek als de Rechtsbibliotheek bieden een volledig digitale service. Via de links die aangeboden worden op de bibliotheekwebsite, is er van thuis uit toegang tot nagenoeg alle e-bronnen. 
Vanaf 4 mei kunnen studenten in beide bibliotheken ook opnieuw terecht om de collectie te raadplegen in het kader van hun bachelor- of masterproef.  Dit kan wel enkel na afspraak!
Campusbibliotheek Diepenbeek biedt daarbovenop een ‘grab&go’ service aan. Studenten en personeelsleden kunnen via e-mail boeken reserveren die ze op een afgesproken tijdstip en op een veilige manier kunnen ophalen aan de bibliotheekbalie. 

Binnen de Rechtsbibliotheek Limburg wordt er, voor juridische publicaties, ingezet op 'scan on demand'. Studenten en personeelsleden kunnen gratis een scan van een tijdschriftartikel of een hoofdstuk uit een boek aanvragen. 
Alle info over de gewijzigde werking en dienstverlening vind je op de bibliotheekwebsite.

Tot slot nog dit: de bibliotheek wordt vooralsnog niet geopend als studieruimte voor studenten, tenzij een student hiervoor specifieke faciliteiten heeft verkregen. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure is beschikbaar op https://www.uhasselt.be/UH/Extrafaciliteiten/Facilititeiten-in-Corona-omstandigheden.

Geraak ik nog aan lesmateriaal?

De XOD Campusshop blijft online geopend en levert aan huis.  Via je persoonlijke boekenlijst op je studentendossier kan je terugvinden welke handboeken en cursussen je nodig hebt. 

Je kan ook gebruik maken van de drukwerkkiezer om grote bestanden tegen een lage prijs te laten drukken en naar jouw adres te laten versturen.

Blijft het restaurant geopend?

De restaurants zijn gesloten vanaf maandag 23 maart. Er kunnen ook geen broodjes meer besteld worden.

Zijn er aangepaste openingsuren van de gebouwen?

Ja. Gebouw D in Diepenbeek en het rectoraatsgebouw in Hasselt blijven open (van 8 tot 19 uur). Gebouw D is enkel toegankelijk via de hoofdingang en registratie aan het onthaal is verplicht. 

Alle andere gebouwen zijn enkel nog toegankelijk met sleutel of badge, voor onderzoekers of ander personeel dat een essentiële taak komt vervullen. Personeel betrokken bij afstandsonderwijs kan ook de gebouwen betreden om noodzakelijke activiteiten te komen verrichten om het afstandsonderwijs te organiseren of continueren.  

Alle gebouwen zijn gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.

Wat kan ik zelf doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? 

 • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
 • Beperk je fysieke sociale contacten.
 • Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Ik kom in contact, of ben in contact gekomen met mensen die besmet zijn. Wat moet ik doen? 

 • Als je verschijnselen vertoont (hoest, koorts, kortademigheid) of je maakt je ergens ongerust over, neem telefonisch contact op met je huisarts of arbeidsarts. Als door een arts is vastgesteld dat het om het coronavirus gaat, vragen we je om UHasselt op de hoogte te brengen via coronavirus@uhasselt.be. 

Ik ben besmet met het coronavirus, wat moet ik doen?

Als je besmet bent met het coronavirus, moet je de richtlijnen van je behandelende arts volgen. We vragen je in dit geval om UHasselt op de hoogte te brengen via coronavirus@uhasselt.be