Logo UHasselt

menu

UHasselt


Actueel

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OVERZICHT EXAMENDATA JUNI-ZITTIJD

In het document hieronder vind je naast de examendata de voorziene inhaalexamendata van je opleiding en de voorziene datum van bekendmaking van je examenresultaten. Let op, deze data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen t.g.v. coronamaatregelen.
(aangepaste versie 09/06/2020 met wijzigingen voor IIW)

Overzicht examendata, inhaalexamens en bekendmaking examenresultaten.

Hoe vraag je een inhaalexamen aan?
Opgelet! Je kan enkel een inhaalexamen aanvragen als je afwezig bent op je examen omwille van overmacht (bijv. ziekte). Het aanvragen van een inhaalexamen gebeurt zoals steeds via je digitale studentendossier. Je doet dit tijdig en via onderstaande regels. Lees bij twijfel zeker art.1.3 lid 9 van de examenregeling.

Procedure voor het aanvragen van een inhaalexamen:

Stap 1 melding
Je meldt je afwezigheid via je digitale studentendossier uiterlijk op de dag van het eerste gemiste examen.

  • Klik in de linkernavigatie op het item ‘melding afwezigheid’ en ‘aanvraag inhaalexamen’.
  • Klik op ‘nieuwe melding afwezigheid’ en ‘aanvraag inhaalexamen’.
  • Selecteer de opleidingsonderdelen waarvoor je een afwezigheid wil melden.
  • Selecteer de examens die je wil inhalen.
  • Laad je afwezigheidsattest op. Ben je afwezig omwille van ziekte? Dan moet dit een medisch attest zijn, geschreven door je behandelend arts.
  • Selecteer de looptijd van het afwezigheidsattest.
  • Bevestig je aanvraag

Stap 2 bewijsstuk
Je bezorgt een geldig bewijsstuk binnen de drie werkdagen na de dag van het eerste gemiste examen (bijv. het medisch attest) per post verstuurd aan volgend adres: Universiteit Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt t.a.v. de contactpersoon van jouw opleiding.

Stap 3 inhaalexamen
De voorzitter van de examencommissie gaat na of je op een andere datum een inhaalexamen kan afleggen. Je volgt de goedkeuring of weigering van het inhaalexamen zelf op via je studentendossier.

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de studentenbegeleiders.