Logo UHasselt

menu

UHasselt


Actueel

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RICHTLIJNEN ON-CAMPUS EXAMENS

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de organisatie van de examens in eerste en tweede zittijd. (update 30 juli)

Heb je off-campus examens, dan krijg je concrete informatie via je opleiding

De organisatie van de on-campus examens gebeurt volgens het draaiboek dat UHasselt heeft opgesteld op basis van het advies van de experten in de Nationale Veiligheidsraad aan de Vlaamse universiteiten. Hierbij hebben we maximaal aandacht voor jouw gezondheid. De aanpak voor eerste zittijd blijft van toepassing voor de tweede zittijd omdat de werkwijze volledig in overeenstemming is met de geldende maatregelen, beslist door de Nationale Veiligheidsraad op maandag 27 juli. 
Uiteraard blijven we de situatie opvolgen en houden we je op de hoogte. 

We rekenen hierbij ook op jouw verantwoordelijkheid om steeds de basisregels na te leven. Deze zijn afstand houden, een mondmasker dragen, regelmatig je handen wassen (of ontsmetten) en thuis blijven als je ziek bent

Als je terugkeert van een verblijf in het buitenland waarna je verplicht in quarantaine moet tijdens de examens (raadpleeg hiervoor de website van de FOD Buitenlandse Zaken), dan kan je examenfaciliteiten aanvragen (categorie 1, medische redenen). Meer info op de webpagina 'Facilititeiten in corona-omstandigheden'.

Lees onderstaande richtlijnen over de organisatie van de on-campus examens aandachtig.  

Dit moet je zeker weten:  

 • De datum en het dagdeel van je examen, liggen vast. De campus, het gebouw en lokaal kunnen nog wijzigen. Controleer daarom regelmatig je examenrooster. Hierin worden alle wijzigingen gecommuniceerd.
 • Als er meerdere lokalen voor je examen beschikbaar zijn, kijk dan na in welk lokaal jij examen aflegt. De verdeling per lokaal staat op je examenrooster vermeld.
 • De hoofdingang van het gebouw waarin je examen hebt is tijdens de examenperiode de enige toegang tot het gebouw. Wegwijzers leiden je naar de toegang en bij de deur staan duidelijke infoborden.
 • Een schriftelijk examen zal maximaal 2 uur en 30 minuten duren. Studenten met faciliteiten die meertijd toestaan, krijgen 45 minuten extra tijd. 
 • Je mag het examenlokaal binnenkomen 30 minuten voor de start van je examen. Je volgt ter plaatse de instructies van de toezichthouders om naar je plek te gaan. Je moet plaatsnemen volgens de aangegeven stoelnummering die op een affiche aan de buitenzijde van het lokaal staat. In de aula’s neem je enkel plaats op de aangeduide stoelen.
 • Je mag tot 30 minuten na het aanvangsuur van het examen het lokaal van een schriftelijk examen binnenkomen, je meldt de reden daarvoor aan de surveillant. Kom je nog later dan 30 minuten na het aanvangsuur dan mag je niet meer deelnemen aan het examen. Kan je overmacht aantonen, dan heb je recht op een inhaalexamen. Is dat niet het geval, dan is je examenkans voorbij. 
 • Wil je het examen voortijdig verlaten, dan kan dit 35 minuten na het aanvangsuur van het examen. Alle andere studenten blijven aanwezig tot het einde van de voorziene examentijd. 
 • Je examen ligt klaar op je tafel bij binnenkomst in het lokaal. Je mag het examen niet omdraaien voor je het signaal krijgt om te starten van de toezichthouder.
 • Indien je kladpapier mag gebruiken, krijg je dit bij je examen. De kladpapieren zijn lila van kleur.
 • Studenten met examenfaciliteiten leggen hun bewijs hiervan op hun tafel.
 • Je mag vragen stellen over het examen tijdens de eerste 15 minuten na het begin van het examen. De vragen moeten luidop gesteld worden en worden ook luidop beantwoord. 
 • Nadat je je examen hebt afgelegd deponeer je het in de voorziene box. Heb je meerdere examendelen, check dan dat je ieder deel in de voorziene box legt. Vóór het deponeren van je examen in de box, toon je je studentenkaart aan de toezichthouder. Hij duidt aan op de lijst dat je aanwezig bent op het examen. Je hoeft niet zelf af te tekenen. Bij je examenkopij is er een bewijs van deelname. Je vult dit in, toont dit aan de toezichthouder en neemt dit mee na het examen. Bewaar dit document zorgvuldig!
 • Breng je eigen mondmasker mee. Je moet dit verplicht dragen tijdens het aanschuiven buiten, in de fietsenstallingen, op de parkings en bij de bushaltes. Je houdt het mondmasker uiteraard aan als je de gebouwen binnengaat en als je naar je examenlokaal gaat. 
 • Mocht je je tijdens het examen oncomfortabel voelen bij het dragen van het mondmasker, dan mag je dit uitdoen. Je brengt een afsluitbaar plastic zakje mee waarin je het mondmasker kan opbergen als je het tijdelijk uitdoet. Als de examenbegeleider aangeeft dat je het mondmasker moet dragen omdat bijvoorbeeld een medestudent jou passeert, dan volg je deze instructie op. Als je klaar bent met je examen, doe je je mondmasker sowieso aan vóór je je examen afgeeft en je blijft het dragen tot je het gebouw verlaten hebt.

Wat moet je zeker doen?

 • Heb je je verklaring op op eer m.b.t. het afleggen van digitale examens nog niet goedgekeurd in je digitale studentendossier? Breng dit dan in orde voor 8 augustus! UHasselt wil net als jij eerlijke examens voor en door al haar studenten. 
 • Breng je studentenkaart of identiteitskaart mee naar elk examen, dit is verplicht. 
 • Volg ter plaatse de aangegeven looprichting en volg ook steeds de instructies en aanwijzingen van de stewards en toezichters.
 • Houd op de campus, in de gangen en in het examenlokaal voldoende sociale afstand.
 • Bij het binnengaan van een UHasselt-gebouw moet je verplicht je handen ontsmetten. Het ontsmettingsmiddel is voorzien. 
 • Gebruik het toilet voor de start van het examen. Doe het deksel van het wc dicht voor je spoelt en was daarna grondig je handen. 
 • Je jas en tas bewaar je onder de tafel of stoel volgens de instructies van de begeleiders.
 • Kom niet te vroeg naar het examen, zo vermijden we dat zich grote groepen vormen. Ben je door omstandigheden (bijv. omdat je met openbaar vervoer komt) toch vroeger, dan wacht je in de speciaal daarvoor voorziene wachtruimte.
 • Ga na het examen onmiddellijk naar huis of naar je kot. Blijf niet op de campus rondhangen. Zo vermijden we dat zich groepen vormen. 
 • Ben je ziek of ziek geweest, woon je samen met een persoon die Covid besmet of verdacht is, behoor je tot een risicogroep of heb je een allergie, of moet je verplicht in quarantaine, dan gelden deze richtlijnen:
  • Als je ziek bent, blijf je thuis, contacteer je je huisarts en verwittig je UHasselt dat je niet kan deelnemen aan het examen.
  • Ben je ziek geweest (en verdacht van een Covid-19 infectie) dan mag je deelnemen aan het examen op voorwaarde dat je:
   • ten minste 7 dagen sinds het begin van de symptomen, symptoomvrij bent (geen koorts zonder het nemen van koortswerende middelen, geen ademhalingsklachten, geen ziektegevoel).
   • gedurende 14 dagen een chirurgisch mondmasker draagt (als de richtlijn van social distancing niet gevolgd kan worden).
  • Woon je samen met een persoon met een bevestigde of vermoedelijke Covid-19 besmetting dan mag je in principe het examen bijwonen als je asymptomatisch bent, dus geen symptomen vertoont (het dragen van een chirurgisch mondmasker wordt aanbevolen).
  • Behoor je tot een risicogroep dan contacteer je best je huisarts en vraag je hem of het veilig is om deel te nemen aan de examens.
  • Heb je een allergie waarbij je moet hoesten en/of niezen, breng dan je eigen flesje alcoholgel mee om je handen te ontsmetten (in de gebouwen zijn spraygels aanwezig). Breng ook papieren zakdoekjes mee en afsluitbare plastic zakjes waar je de gebruikte zakdoekjes in kan deponeren.
  • bij een verplichte quarantaine na een verblijf in een 'rode zone', kan je examenfaciliteiten aanvragen (categorie 1, medische redenen). 

Nuttig om te weten:

 • Het Studentpoint en de studentenbalies in Diepenbeek en Hasselt zijn op examendagen van 10 tot 13 uur open. Om hen te bereiken moet je de looprichting volgen. Aarzel niet om de studiebegeleiders te contacteren als je het moeilijk hebt!
 • Ga als het kan met de fiets naar het examen. Om zoveel mogelijk fysiek contact te beperken, wordt het gebruik van openbaar vervoer momenteel enkel aangeraden voor wie geen alternatief heeft. Kom je met de auto, doe dit dan alleen of laat je afzetten. 
 • De gebouwen openen vanaf 7 uur 's ochtends.
 • Op elke campus is een EHBO-lokaal voorzien.
 • Word je ziek tijdens het examen, meld dit dan aan de toezichter, een surveillant begeleidt je naar het EHBO-lokaal.
 • De examens worden na het drukken en voor het verbeteren 24 uur in een afgesloten box bewaard. Het verdelen van de examens gebeurt met handschoenen en de handen worden steeds voordien ontsmet.
 • De examenlokalen en wachtruimten worden na elke examenbeurt ontsmet.
 • Je mag een eigen flesje water zonder etiket meenemen naar het examen. De automaten zijn niet beschikbaar. 
 • Er is een beperkt aantal mondmaskers en plastic zakjes in reserve voor studenten die hun mondmasker of zakje vergeten zijn, maar we rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin om zelf het nodige mee te brengen. 
 • Tijdens de examens zijn er stewards en toezichters aanwezig om je ter plaatse te helpen als je vragen hebt, twijfel niet om hen aan te spreken als je hulp nodig hebt.
 • Heb je twee examens op een dag en kan je tussentijds niet naar je kot of naar huis, dan kan je terecht in de wachtruimten op de Agora en het restaurant. Je mag niet studeren in de bibliotheek tenzij je daarvoor de faciliteit toegekend kreeg.