Logo UHasselt

menu

UHasselt


Actueel

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VERBOD VOOR INTERNATIONALE REIZEN

UHasselt heeft op 12 maart 2020 een algemeen reisverbod uitgevaardigd voor alle buitenlandse reizen in het kader van studie- en werkgerelateerde activiteiten. Dit reisverbod geldt tot 1 juli 2020 voor medewerkers en tot 31 augustus voor studenten. 

 • Tot nader order zijn de enige uitzonderingen op dit reisverbod:
  • De verplaatsingen tussen UHasselt en Maastricht University in het kader van de gezamenlijke tUL-opleidingen en gerelateerde werkzaamheden.
  • Inkomende reizen voor UHasselt-studenten of UHasselt-personeel die hun verblijfplaats in België hebben, mits het respecteren van de richtlijnen rond eventuele quarantaine. 
  • Uitzonderlijke dienstreizen waarvoor de expliciete toestemming wordt gegeven door de vicerector Onderzoek & Internationalisering (enkel voor personeel). 

Voor personeel:
Mogelijke annulerings- en andere kosten ten gevolge van dit reisverbod dienen voor onderwijs- en onderzoeksgerelateerde reizen gedragen te worden op de kostenplaats waarop de betreffende reiskosten oorspronkelijk geboekt zouden worden.
Voor studenten:
Voor een tegemoetkoming van mogelijke annulerings- en andere kosten als gevolg van dit reisverbod zal voor studiegerelateerde reizen een financiële regeling worden uitgewerkt op basis van het principe van gedeelde verantwoordelijkheid. De precieze modaliteiten worden later nog gecommuniceerd.

 • Met vragen over dit verstrengd reisbeleid kan je terecht bij de dienst Internationalisering via dios@uhasselt.be of 011 26 90 09.

  Wij rekenen op ieders begrip en medewerking om dit reisverbod voor internationale dienstreizen strikt op te volgen.

 • Studenten of medewerkers die momenteel in het kader van hun werk of studie nog in een gebied verblijven met een groot aantal bevestigde COVID-19 gevallen, kunnen vrijwillig terugkeren. Wie beslist om ter plaatse te blijven, wordt gevraagd de adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen. Wie terugkeert vragen we om vooraleer het werk of studie aan UHasselt te hervatten een arts te raadplegen en zijn advies op te volgen

Up-to-date algemene reisadviezen vind je op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, https://diplomatie.belgium.be/nl