Logo UHasselt

menu

Covid-19


Alle info over ons onderzoek naar Covid-19

Covid-19

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EpiPose verwijst naar onze inspanningen om de COVID-19 epidemie te ‘pauzeren’ en is het acroniem voor: Epidemische intelligentie om de volksgezondheid, de economische en sociale impact van 2019-nCoV in Europa in te dijken.

Erkenning van de financiering

Dit project wordt gefinancieerd  (€ 2 933 912,50) door de onderzoeks- en innovatie actie van de Europese Unie in het kader van het werkprogramma H2020 (subsidieovereenkomst ID nummer: 101003688,
https://cordis.europa.eu/project/id/101003688)

Consortium
Belangrijkste verwachte resultaten
Project details
Wetenschappelijke output en data
Contactgegevens

Consortium

Het consortium bestaat uit 6 partners in 5 landen (BE, NL, UK, CH, IT) die complementaire expertise bieden in wiskundige en statistische modellering van infectieziekten, participatieve surveillantiesystemen, ‘levende’ systematische reviews en gezondheidseconomische analyse en heeft een sterk netwerk op vlak van internationale volksgezondheid.

Het project wordt gecoördineerd door Prof. Niel Hens en zijn team bij UHasselt, België.

 

Voor meer informatie over de deelnemende organisaties, kan u hun websites bezoeken: 

top

Belangrijkste verwachte resultaten

Resultaat 1: meer inzicht en paraatheid op vlak van sociale en gedragsmatige aspecten van de COVID-19 epidemie
We verzamelen en analyseren gegevens over veranderingen in het bewustzijn, percepties, sociale contacten en de gezondheidstoestand van mensen tijdens de COVID-19 epidemie. Deze gegevens zijn essentieel om de efficiëntie van interventies en berichtgeving vanuit volksgezondheid autoriteiten te evalueren en in te schatten hoe mensen zich houden aan de maatregelen en ermee omgaan.

Resultaat 2: meer epidemiologische inzichten en paraatheid
We onderzoeken de belangrijkste epidemiologische parameters in verschillende landen en hun verandering als gevolg van de interventiemaatregelen door de ontwikkeling van robuuste statistische en wiskundige modellen om de evolutie in COVID-19 gevallen in te schatten en te voorspellen. 

Resultaat 3: meer gezondheids- en macro-economische inzichten en paraatheid
We onderzoeken de COVID-19 ziektelast, de impact van de epidemie en interventiestrategieën op financiële markten, economische transacties, gezondheidskosten en andere indicatoren. We evalueren ook de kosteneffectiviteit van behandelingen van zodra deze beschikbaar zijn.

 

top

Project details

EpiPose streeft ernaar antwoorden te bieden omtrent de epidemiologische kenmerken van COVID-19, de sociale dynamiek van deze uitbraak en de gerelateerde paraatheid voor de volksgezondheid en de reactie op de aanhoudende epidemie, alsook de economische impact van COVID-19 te beoordelen. 

Het consortium bestaat uit 6 partners in 5 landen (BE, NL, UK, CH, IT) die complementaire expertise bieden in wiskundige en statistische modellering van infectieziekten, participatieve surveillantiesystemen, ‘levende’ systematische reviews en gezondheidseconomische analyse en heeft een sterk netwerk op vlak van internationale volksgezondheid.

EpiPose streeft naar een snelle levering van resultaten, met de volgende doelstellingen: 

 1. Epidemiologische gegevens van COVID-19 zo breed mogelijk te verzamelen en te delen;  
 2. Landspecifieke schattingen van de belangrijkste epidemiologische parameters te verstrekken;  
 3. De verwachte impact van COVID-19 op morbiditeit en mortaliteit te modelleren;  
 4. Bewustzijn en gedragsverandering tijdens de COVID-19 epidemie te volgen; ; 
 5. Gezondheidseconomische analyses voor interventies binnen de EU te verstrekken;  
 6. EpiPose streeft ernaar om zoveel mogelijk onderzoeksgegevens, code, tools en resultaten openbaar maken om de interactie tussen de wetenschappelijke gemeenschap, volksgezondheid instanties en het publiek te bevorderen. Het communicatieplan is gericht op actieve communicatie en interactie met beleidsmakers, andere wetenschappelijke groepen en het grote publiek. . 

De door EpiPose verstrekte informatie over de COVID-19 epidemie, zal helpen om de impact op de volksgezondheid, economie en gemeenschap te minimaliseren.

top

Wetenschappelijke output en data

De wetenschappelijke output en data zijn enkel beschikbaar in het Engels. 

 • Report on R0 changes due to behavioral changes (online survey results) in UK
  Lead: LSHTM
  Link: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-020-01597-8  
 • Data from the social contact and behavior survey in UK, NL and BE (possibly extended):
  Lead: LSHTM
  Link: www.socialcontacdata.org 

 

top

Contactgegevens:

 1. Sarah Vercruysse: sarah.vercruysse@uhasselt.be
 2. Bieke Vanhoutte: bieke.vanhoutte@uantwerpen.be

Volg ons op Twitter: #EpiPose