Logo UHasselt

menu

Rechten


Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPDRACHT- EN PROBLEEMGESTUURD ONDERWIJS

We houden van denken én doen!

Aan de ene kant zal je uiteraard veel inhoudelijke kennis verwerven, zowel op het gebied van het positieve recht als op dat van de algemene rechtsleer. Aan de andere kant zal je ook leren die kennis en inzichten toe te passen. Daarom wordt in het onderwijs aan de Hasseltse rechtenopleiding veel aandacht besteed aan het oplossen van problemen en het maken van opdrachten. Ook het kritisch reflecteren op wat je hebt geleerd is een onderdeel van de studie.

Dit uit zich in twee onderwijsvormen, namelijk hoorcolleges en onderwijsbijeenkomsten.

De examenstof bestaat uit de optelsom van de verworven en verwerkte kennis en inzichten tijdens de hoorcolleges én de onderwijsbijeenkomsten.

1 Hoorcolleges

Hoorcolleges worden samen met alle medestudenten gevolgd in een grote aula. Ze kunnen een inleiding geven op een thema, de rode draad schetsen, moeilijke theoretische onderdelen van de leerstof verhelderen, etc. Maar ook thema’s die tijdens de onderwijsbijeenkomsten niet aan bod komen, worden (vooral) tijdens de hoorcolleges behandeld. Net zoals de onderwijsbijeenkomsten bereid je de hoorcolleges voor.

2 Onderwijsbijeenkomsten

Tijdens de onderwijsbijeenkomsten van het eerste bachelorjaar wordt gewerkt op basis van het ‘opdrachtgestuurd onderwijs’ (OGO). In deze activerende onderwijsvorm werk je, ter voorbereiding van de onderwijsbijeenkomst, zelfstandig aan zelfstudieopdrachten op basis van nauwgezette instructies en reflecteer je over de te bestuderen stof. De klemtoon ligt dus op kennisverwerving en –verwerking door zelfstudie, eerder dan door kennisoverdracht via een docent. Voor elke onderwijsbijeenkomst zal je 6 à 8 uur voorbereidingstijd moeten voorzien. Je bespreekt vervolgens in kleine onderwijsbijeenkomsten, van om en bij de twintig studenten, onder leiding van een gespreksleider (student), de resultaten van je zelfstudie. In deze onderwijsbijeenkomsten heb je de mogelijkheid je moeilijkheden te delen met de groep, elkaar vragen te stellen etc. Een notulist (student) schrijft voor de andere studenten een verslag met de bevindingen uit de onderwijsbijeenkomst. Een tutor (specialist in de materie en veelal een praktijkassistent of doctoraatsassistent) begeleidt het hele proces.

Vanaf het laatste kwartiel van het eerste bachelorjaar evolueert de onderwijsvorm tijdens de onderwijsbijeenkomsten naar het ‘probleemgestuurd onderwijs’ (PGO), waarin de student zelfstandig de problemen of vragen spot die een casus opwerpt, leerdoelen formuleert en tot een oplossing komt. Je zal dus vanaf het laatste kwartiel van het eerste bachelorjaar veel minder nauwgezette instructies krijgen om de zelfstudieopdrachten op te lossen. Tijdens de gehele rechtenopleiding zal het PGO-onderwijsconcept worden toegepast.