Logo UHasselt

menu

Rechten


Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WERKWEEK VAN EEN STUDENT RECHTEN

Je week start op maandag met een inleidend hoorcollege waarin je een overzicht krijgt van de leerstof en de opdrachten voor de rest van de week. Om je voor te bereiden op de onderwijsbijeenkomst van dinsdag ga je daarna aan de slag met je blokboek waarin je de nodige instructies vindt voor je zelfstudieopdrachten. In de onderwijsbijeenkomst van dinsdag wordt er teruggekoppeld over je opdracht en gereflecteerd op het hoorcollege van maandag. Na deze onderwijsbijeenkomst werk je aan een (schrijf)opdracht voor het practicum op woensdag. Op woensdag ga je naar het practicum en werk je verder aan je zelfstudieopdrachten. Het tweede hoorcollege van de week volgt op donderdag en ook nu wordt de onderwijsbijeenkomst van de volgende dag voorbereid. Je merkt ongetwijfeld op dat ons onderwijsconcept er onder andere op gericht is je te stimuleren tot zelfstandig leren. Om je hiervoor voldoende tijd te geven, is het aantal contacturen per week beperkt tot 10 à 12 uren. Per contactmoment wordt 3 à 4 uur zelfstudie voorzien.